Ngày 10/1, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Liệt vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Tân Phước Thành (trụ sở tại số 4087A, khóm 5, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Công ty TNHH Tân Phước Thành bị xử phạt 120 triệu đồng do đã khai thác cát lòng sông vượt ra ngoài điểm gần nhất của ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) đến dưới 100m, quy định tại điểm a khoản 8 Điều 37 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ, được sửa đổi bởi khoản 15 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ.

Ngoài bị phạt tiền, Công ty TNHH Tân Phước Thành còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp trong lĩnh vực khoáng sản (cát sông) do thực hiện vi phạm hành chính, được quy đổi bằng tiền 9 triệu đồng.

Tổng số tiền mà Công ty TNHH Tân Phước Thành phải nộp vào ngân sách Nhà nước là 129 triệu đồng.

Nhật Minh