Trước tình hình trên, các đơn vị chủ rừng, các xã, phường, thị trấn có rừng chủ động rà soát các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), xử lý thực bì, làm giảm vật liệu cháy ở các khu rừng có nguy cơ cháy cao.

Theo báo cáo Hạt Kiểm lâm huyện Phú Hoà, thực hiện kế hoạch của Chi cục Kiểm lâm tỉnh về kiểm tra công tác bảo vệ rừng (BVR) và PCCCR, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Hoà đã tổ chức tuần tra BVR và PCCCR 30 đợt, trong đó đơn vị đã chủ động báo cáo tổ chức tuần tra 30 đợt.

Riêng trong tổ chức hoạt động PCCCR, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Hoà đã xây dựng, kiện toàn ban chỉ huy và tổ, đội thực hiện công tác BVR và PCCCR gồm cấp huyện, cấp xã, chủ rừng với tổng số là 6 ban chỉ huy/93 thành viên, tổ, đội gồm 14/96 thành viên.

Ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên cho biết, hiện nay, nắng nóng gay gắt và hanh khô diễn ra trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh đang ở cấp IV, cấp V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm). Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên đã triển khai hiệu quả phương án PCCCR đã xây dựng, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác PCCCR.

Tại các thời điểm dự báo nguy cơ cháy rừng ở cấp độ nguy hiểm và thời gian khô hanh, nắng nóng kéo dài cần nghiêm cấm các hoạt động sử dụng lửa trần trong rừng và ven rừng, nhất là việc phát đốt dọn thực bì sau khai thác, chuẩn bị trồng rừng, đốt rừng làm nương, rẫy phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao.

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-SNN của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện kế hoạch về PCCCR tỉnh Phú Yên năm 2023, đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác BVR và PCCCR đối với 12 tổ chức trên địa bàn các huyện, thị xã như: Đông Hoà, Phú Hoà, Sơn Hoà, Sông Hinh, Tây Hoà, Tuy An. Trong đó, có 6 xã, phường, 2 ban quản lý rừng phòng hộ, 1 ban quản lý rừng đặc dụng, 2 hạt kiểm lâm và Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên.

Thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ tăng cường kiểm lâm xuống các trọng điểm về cháy rừng để tham mưu cho cấp chính quyền cơ sở thực hiện công tác PCCCR, trong đó yêu cầu các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và PCCCR.

Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, chủ rừng tăng cường kiểm tra, giám sát theo dõi thường xuyên, đồng thời thông tin cảnh báo cháy rừng qua dữ liệu ảnh vệ tinh và thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng.

CTV Đình Sang