Trung tâm do Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ TN&MT, quản lý và vận hành; có địa chỉ tại số 79 Văn Tiến Dũng, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Trung tâm được xây dựng đáp ứng chủ trương chuyển đổi số của ngành TN&MT, góp phần phát triển Chính phủ số, Chính phủ điện tử.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Văn Thức, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm cho biết, Bộ TN&MT có trách niệm quản lý số liệu quan trắc môi trường quốc gia theo đúng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020. Với mục tiêu tích hợp toàn bộ hệ thống dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường trong một hệ thống chung, chia sẻ dữ liệu và công bố thông tin chất lượng môi trường trên toàn quốc, Trung tâm đã được xây dựng và đi vào vận hành, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Hiện nay, Trung tâm đang tiếp nhận, xử lý, phân tích số liệu quan trắc tự động của 5 dạng dữ liệu (gồm: Không khí xung quanh, nước mặt, nước thải, khí thải và nước ngầm) từ gần 2.000 trạm quan trắc môi trường trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước thông qua phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động (EnviSoft).

Qua đó, giúp cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường từ Trung ương đến địa phương với 3 nội dung quan trọng, đó là: Theo dõi diễn biến chất lượng môi trường nước và không khí; đồng thời đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí các vùng, các địa phương thông qua chỉ số AQI; theo dõi, giám sát hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất, khu - cụm công nghiệp thuộc đối tượng phải lắp đặt, truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục theo quy định; qua đó, giúp nâng cao hiệu quả giám sát các nguồn thải lớn.

Đồng thời, hỗ trợ công tác công bố, công khai thông tin quan trắc môi trường theo quy định. Các dữ liệu quan trắc môi trường xung quanh và quan trắc nguồn thải được thu nhận từ các hệ thống quan trắc tự động, liên tục là nguồn thông tin đầu vào tin cậy để phục vụ hiệu quả công tác công bố, công khai thông tin quan trắc môi trường đến các nhà quản lý và người dân.

Việc công bố, công khai thông tin được thực hiện thông qua nền tảng web và ứng dụng di động (trên trang web của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường, ứng dụng EnviSoft và VNAir). Các dữ liệu về quan trắc nêu trên cũng được kết nối liên thông với hệ thống thông tin điện tử phục vụ điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Thái Hải