Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Tuyết Trinh cho biết: Năm học 2019 - 2020, Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; đời sống của cán bộ, giáo viên trong ngành tương đối ổn định.

Các quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động đều được quan tâm.

Công đoàn ngành Giáo dục luôn tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người lao động, chú trọng năng lực nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo, nề nếp, kỷ cương trong các trường học, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, các hoạt động công đoàn tiếp tục phát huy được những thành tích của nhiều năm trước. Kết quả nổi bật nhất  trong năm học 2019 - 2020 như: Tổ chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam; tổ chức Tết sum vầy “Mừng Xuân - Ơn Đảng”; ủng hộ xây dựng Bệnh xá đảo Sinh Tồn; tặng quà Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi; triển khai cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”; tặng quà học sinh khó khăn nhân dịp khai giảng; kỷ niệm 65 năm Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc…

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm học 2019 - 2020, Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng đề nghị các Công đoàn cơ sở tập trung đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn ngành.

Với 13 nhiệm vụ trọng tâm, Công đoàn ngành Giáo dục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng vị trí công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình công tác năm học 2020 - 2021.

Nửa niệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Giáo dục đã triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp.

Hầu hết các chương trình công tác và chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt tiến độ đề ra.

Có nhiều hoạt động sáng tạo, nổi bật đã được tổ chức với quy mô lớn như: Tổ chức Liên hoan Múa hát về Mái trường thân yêu lần thứ 6; kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục; Hội thi “Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi” năm 2019; tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam và 68 năm Ngày Thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam…

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, tìm ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện chuyên đề trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020; tặng quà một số đơn vị nhân dịp Tết Trung thu năm 2020.

Kim Thành