Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT báo cáo UBND TP cho phép điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2020-2021, các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên nghỉ hè sớm, bắt đầu từ ngày 15/5/2021.

Bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT sẽ kết thúc học kỳ II vào ngày 24/5 và kết thúc năm học vào ngày 28/5.

Với học sinh giáo dục thường xuyên (THCS và THPT) thời gian kết thúc học kỳ II là 10/5 và kết thúc năm học là 14/5.

Nhiệm vụ năm học 2020-2021 còn lại trong thời gian nghỉ hè sớm sẽ thực hiện vào thời gian nghỉ hè khi tình hình dịch bệnh ổn định, học sinh có thể đến trường học tập.

Để bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực từng học sinh, Sở GD&ĐT đề xuất phương án đối với cơ sở giáo dục có các khối lớp chưa hoàn thành kiểm tra định kì (bài kiểm tra học kì II năm học 2020-2021) sẽ tiến hành trực tiếp tại các cơ sở giáo dục khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn, học sinh được đến trường trở lại.

Lý do được Sở GD&ĐT đưa ra cho quyết định này là để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với giáo viên và học sinh; đảm bảo việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực đối với từng học sinh.

Bên cạnh đó, thời gian tiến hành ôn tập, kiểm tra, đánh giá bù vào thời gian học sinh nghỉ hè sớm so với kế hoạch năm học đã quy định (số ngày nghỉ hè sớm 14 ngày, từ ngày 15/5/2021 đến 28/5/2021).

Đáng lưu ý, đối với việc  thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022, Sở GD&ĐT đã đề xuất UBND TP cho phép điều chỉnh thời điểm tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT sau khi Bộ GD&ĐT có thông báo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo Công văn 1444 ngày 13/5 của UBND TP Hà Nội, đơn vị này đã đồng ý với những đề xuất trên của Sở GD&ĐT.

Đồng thời giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các phòng GD&ĐT, các trường trực thuộc, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức thực hiện theo kế hoạch thời gian năm học đã được điều chỉnh; các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức học bù cho học sinh (trong thời gian nghỉ hè năm 2021) khi học sinh trở lại trường học tập bình thường.

Hải Hà