Tổng chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên, giảng viên các cấp năm 2020 của tỉnh Bắc Ninh là 1.525 chỉ tiêu.

Sở Nội vụ cho biết, việc tuyển dụng được thực hiện theo đúng chỉ tiêu biên chế được giao, đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế theo quy định. Đồng thời khẳng định, công tác tuyển dụng sẽ tổ chức nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai, công bằng và chất lượng.

Đối tượng dự tuyển phải tốt nghiệp ngành sư phạm trong và ngoài nước hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ vị trí cần tuyển; có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên cần tuyển…

Đáng lưu ý, người dự tuyển chỉ được đăng ký nguyện vọng vào 1 vị trí việc làm. Thí sinh được đào tạo chuyên ngành kép chỉ được đăng ký dự tuyển 1 trong 2 môn (thí sinh tốt nghiệp đại học sư phạm Toán - Tin thì đăng ký dự tuyển môn Toán hoặc Tin).

Thí sinh dự thi phải trải qua 2 vòng thi:

Vòng 1 thi trắc nghiệm gồm 3 phần: Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học. Trong đó, phần kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển...

Phần thi Ngoại ngữ và Tin học mỗi phần gồm 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút. Riêng với những vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là Ngoại ngữ, Tin học thì thí sinh không phải thi Ngoại ngữ và Tin học tại vòng 1.

Các thí sinh vượt qua vòng 1, sẽ tiếp tục bước vào vòng 2 với nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Hình thức thi phỏng vấn (30 phút) hoặc thi viết (180 phút).

Thời gian nhận phiếu đăng ký dự thi từ 1/6 - 30/6.

Hải Hà