Theo báo cáo của UBND quận Hồng Bàng, Trường Tiểu học Ngô Gia Tự xây dựng Kế hoạch số 18/KH-NGT ngày 4/7/2019 về việc tiếp nhận các khoản tài trợ năm học 2019-2020, được Phòng giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính Kế hoạch và UBND quận Hồng Bàng phê duyệt và cho phép thực hiện.

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-THNGT ngày 10/7/2019 về việc thành lập tổ tiếp nhận tài trợ gồm 15 thành viên.

Ngày 24/7/2019, nhà trường họp tổ tiếp nhận tài trợ, quán triệt chủ trương; triển khai kế hoạch vận động, tiếp nhận tài trợ; phân công nhiệm vụ các thành viên của tổ.

Trong kế hoạch dự kiến tổng giá trị tiếp nhận tài trợ ước tính 768.680.000 đồng, để tăng cường trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động dạy học, giáo dục; sửa chữa một số các hạng mục các lớp học và công tác bán trú chuẩn bị cho năm học mới.

Thời gian tiếp nhận tài trợ trong cả năm học 2019-2020, cụ thể từ ngày 28/7/2019 đến ngày 5/8/2019 và các thời điểm khác trong năm theo đăng ký của nhà tài trợ.

Ngày 28/7/2019, nhà trường giao giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp phụ huynh của 7 lớp 1, trong đó có triển khai nội dung vận động, tiếp nhận tài trợ theo tinh thần Kế hoạch số 18 của nhà trường đã được UBND quận phê duyệt (có 7 biên bản họp được lưu giữ).

Trong biên bản cuộc họp của lớp 1A1, lớp 1A2 không thể hiện rõ thời gian tiếp nhận tài trợ; riêng lớp 1A4 phổ biến thời gian tiếp nhận tài trợ từ 28/7/2019 đến 5/8/2019.

Như vậy, có giáo viên chủ nhiệm lớp 1 khi triển khai kế hoạch đã phổ biến chưa chuẩn về thời gian tiếp nhận tài trợ, gây bức xúc trong phụ huynh học sinh.

Tính đến ngày 2/8/2019, nhà trường đã tuyển sinh 256 học sinh lớp 1; tiếp nhận tài trợ của 114 cá nhân; mức tài trợ cao nhất là 5.500.000 đồng, mức tài trợ thấp nhất là 500.000 đồng; tổng số tiền được tài trợ hơn 371 triệu  đồng.

Toàn bộ số tiền trên đã gửi vào tài khoản của nhà trường mở tại Vietinbank.

Ngày 3/8/2019, Trường Tiểu học Ngô Gia Tự đã có báo cáo UBND quận về việc thực hiện công tác tài trợ năm học 2019-2020.

UBND quận đã ban hành văn bản về việc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và phê bình Trường Tiểu học Ngô Gia Tự; yêu cầu nhà trường tổ chức kiểm điểm giáo viên chủ nhiệm lớp 1 đã phổ biến chưa chuẩn về thời gian tiếp nhận tài trợ, gây bức xúc trong phụ huynh; Ban Giám hiệu họp tự kiểm điểm về công tác quản lý còn để xảy ra vi phạm; tiếp tục công khai kế hoạch tiếp nhận tài trợ bằng nhiều hình thức. 

Khẩn trương ổn định tình hình, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho khai giảng năm học mới.

Từ sau khi nhà trường họp quán triệt, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong Ban Giám hiệu, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 1, tổ tiếp nhận tài trợ đến ngày 2/8/2019 không còn nhận được ý kiến phản ánh nào của phụ huynh học sinh nữa.

Phụ huynh vẫn tiếp tục tài trợ, tính đến hết ngày 9/8/2019 đã có 218 phụ huynh tài trợ với tổng số tiền là 637.600.000 đồng.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan phối hợp, hỗ trợ quận Hồng Bàng làm tốt công tác cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền để đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, không gây bức xúc, ảnh hưởng đến dư luận và hoạt động của Trường Tiểu học Ngô Gia Tự.

Kim Thành