9 tháng qua, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều văn bản chỉ đạo các huyện miền núi, ngành chức năng tập trung chỉ đạo đồng bào DTTS gieo cấy, chăm sóc lúa Đông Xuân, Hè Thu và các loại cây trồng khác đạt hiệu quả. Các lĩnh vực kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, nhất là phát triển nông - lâm - ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi. Các loại cây công nghiệp, rừng, cao su được chăm sóc, phát triển tốt. Đặc biệt trong thời gian qua, việc thu hái quả cây ươi, nấm tràm đã giúp đồng bào DTTS các huyện miền núi Nam Đông, A Lưới nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Đối với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, dù đã triển khai thực hiện, nhưng vẫn còn nhiều vụ cháy lớn xảy ra. UBND các huyện vùng đồng bào DTTS đã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện kiểm tra phòng cháy, chữa cháy rừng ở các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng, duy trì lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng, sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng.

Ngoài ra, ngành Giáo dục và Đào tạo các huyện miền núi, vùng cao đã chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức dạy học, triển khai nhiều giải pháp, hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh và đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trong điều kiện an toàn tuyệt đối, phòng, chống dịch cho cá nhân và cộng đồng…

Bên cạnh đó, để triển khai có hiệu quả các dự án, đồng thời ổn định cuộc sống cho đồng bào DTTS trong tỉnh, trong 9 tháng năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác dân tộc để tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chính sách dân tộc đối với những xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Thực hiện đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong vùng đồng bào DTTS, đã triển khai 5 hội nghị tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới hạn đồng bào DTTS.

Đối với đề án chính sách người có uy tín trong đồng bào DTTS, đã thành lập 2 lớp tập huấn tại huyện A Lưới và thành phố Huế, xuất bản bản tin dân tộc gửi đến người có uy tín để tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS trên địa bàn. Đề án giảm thiểu tình trạng hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS đã triển khai xây dựng mô hình nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa bàn xã Hồng Hạ và Lâm Đớt, huyện A Lưới. Thu thập thông tin về tình trạng hôn nhân cận huyết thống và vận động, tuyên truyền trng cuộc chia sẻ về cuộc sống bản thân cho trẻ vị thành niên.

Đối với các đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào DTTS, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành 7 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại 5 xã thuộc huyện A Lưới và 2 xã thuộc huyện Nam Đông.

Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng DTTS và miền núi đã tổ chức ngoại nghiệp và thu thập thông tin học sinh đang sinh sống tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn để tài trợ từ các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm.

Đối với đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS giai đoạn 2019 - 2025, đã hoàn thành tổ chức 1 lớp với 35 học viên cho các đối tượng là cán bộ, công chức ở các xã miền núi, vùng cao.

Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức người DTTS, miền núi đã hoàn thành 2 lớp với 60 học viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2021 cho các cán bộ là bí thư hoặc phó bí thư Đảng ủy xã, chủ tịch và phó chủ tịch HĐND các xã.   

Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai kế hoạch điều tra, khảo sát, ứng dụng dịch vụ công của đồng bào DTTS; triển khai cập nhật xây dựng cơ sở dữ liệu GIS vùng DTTS và miền núi năm 2021, đã hoàn thành công tác đo GPS các điểm tại huyện A Lưới và Nam Đông. Tiến hành hợp đồng để xây dựng lớp bản đồ chuyên đề, cập nhật lên cổng thông tin địa lý của tỉnh. Xây dựng kết nối cơ sở dữ liệu của Ủy ban Dân tộc, hiện Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế đang phối hợp với viễn thông để thực hiện xây dựng phần mềm kết nối đồng bộ dữ liệu với cơ quan Trung ương trên cơ sở dữ liệu của đồng bào DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tham mưu xây dựng đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030, Ban Dân tộc tỉnh đã hoàn thành việc khảo sát, làm việc với các địa phương để hoàn thiện nội dung đề án trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt.

Trong những tháng cuối năm 2021, phát huy những việc làm đã thực hiện được trong mỗi đề án vùng đồng bào DTTS, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung tham mưu, tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi 2021-2030. Hoàn thành kế hoạch hỗ trợ nâng cao thể chất thanh, thiếu niên vùng DTTS gắn với phát triển du lịch bền vững trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành theo quy định. Hoàn thành những hợp phần còn lại của các chương trình, chính sách, dự án đầu tư cho vùng đồng bào DTTS năm 2021. Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện tổ chức hội nghị tuyên dương học sinh DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 - 2021…

Văn Thanh