Theo đó, đối với các đoạn đường đang quản lý, khai thác, Tổng cục yêu cầu Cục QLĐB III, các sở GTVT tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, các vị trí xuất hiện hư hỏng, sình lún, ổ gà mật độ dày, nguy cơ mất an toàn giao thông phải thực hiện ngay biện pháp vá tạm, đảm bảo an toàn giao thông (bước 1) bằng vật liệu phù hợp, tăng cường hệ thống cảnh báo giao thông, tranh thủ thời tiết thuận lợi xử lý bằng đá dăm láng nhựa hoặc bê tông nhựa nguội...

Đối với các dự án quốc lộ đã bàn giao hoặc đang trong thời hạn bảo hành, nhà đầu tư, ban quản lý dự án (QLDA) phải kịp thời khắc phục hư hỏng, chịu trách nhiệm bảo hành, đảm bảo các điều kiện an toàn giao thông trong khai thác, thi công sửa chữa.

Với “điểm nóng” hư hỏng Quốc lộ 1 Phú Yên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban QLDA Thăng Long đôn đốc nhà thầu khẩn trương sửa chữa theo trách nhiệm bảo hành, kiểm soát chặt kết cấu, vật liệu, giải pháp sửa chữa. Ban QLDA này chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ GTVT và pháp luật về những hệ lụy do quốc lộ hư hỏng, đồng thời báo cáo Bộ GTVT về các nhà thầu chậm trễ, chây ì sửa chữa hư hỏng, ổ gà.

PV