Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh liên quan đến hoạt động xe ô tô du lịch tự lái Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái vào thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện thí điểm hoạt động xe tự lái đến ngày 30/6/2020.

Trong quá trình thực hiện thí điểm, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện phương án quản lý đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phức tạp phát sinh, đồng thời căn cứ tình hình thực tế để nghiên cứu, bổ sung, cải tiến hoạt động xe tự lái nhằm phát huy tối đa hiệu quả kinh tế xã hội của hoạt động này.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá toàn diện về hiệu quả kinh tế, triển vọng của hoạt động này, so sánh hiệu quả kinh tế đạt được với chi phí quản lý nhà nước, tổng hợp, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có báo cáo liên quan đến hoạt động xe tự lái.

Tháng 10/2016, Chính phủ đã đồng ý cho tỉnh Quảng Ninh được thí điểm hoạt động xe ô tô du lịch tự lái Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái vào thành phố Hạ Long, thực hiện từ 1/2018 đến 30/12/2018. 

Cụ thể, xe ô tô 5-7 chỗ ngồi của Việt Nam được vào tới thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, với quãng đường 600 km. Tương tự ô tô của Trung Quốc được vào đến thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với quãng đường 180 km.