Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giao Sở Giao thông Vận tải (GTVT) phối hợp với Viettel TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tiếp tục tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô theo Nghị quyết số 01 của HĐND TP.

Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức phù hợp, nhằm thực hiện hiệu quả công tác thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn TP.

Phối hợp Sở Tư pháp, Công an TP, Sở Tài chính, Cục Thuế TP và các cơ quan, đơn vị có liên quan, xây dựng quy trình xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô.

Đồng thời, dự thảo văn bản đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện thí điểm hình thức xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh (xử phạt nguội) thông qua hệ thống camera hoặc các thiết bị ghi hình khác phù hợp đối với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

UBND TP cũng giao Sở GTVT phối hợp với các quận, huyện, các ban quản lý khu đô thị đặc thù, tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng, đề xuất mở rộng danh mục các tuyến đường thực hiện thí điểm thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô.

Thiên Lý