Ngay ngày đầu tiên của năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Trong đó, đặt mục tiêu nâng xếp hạng cấu phần “nộp BHXH”, góp phần thực hiện mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số “nộp thuế và BHXH” năm 2019 lên từ 7 - 10 bậc.

Thực hiện nhiệm vụ này, BHXH Việt Nam cho hay, thời gian qua, cơ quan này đã thực hiện đồng bộ các giải pháp và đã đạt được nhiều kết quả.

 BHXH Việt Nam tiếp tục giảm thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến nộp BHXH; đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận, đảm bảo tính khả thi, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức.

BHXH Việt Nam đã nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ đề án “Đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan”.

Từ ngày 12/8/2019, BHXH Việt Nam chính thức triển khai Phần mềm giao dịch điện tử phiên bản Web thay thế Phần mềm KBHXH, nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa cho các đơn vị sử dụng lao động và bắt đầu áp dụng giao dịch điện tử đối với cá nhân trong việc giải quyết các chế độ BHXH.

Chủ động liên thông dữ liệu với các bộ, ngành khác nhằm giảm bớt gánh nặng kê khai cho tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch với cơ quan BHXH.

Về thanh toán điện tử, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo tỷ lệ người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt bình quân trên toàn quốc năm 2019 đạt 28,47%; năm 2020 đạt 33,12%; năm 2021 đạt 51,86%.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của ngành BHXH, dự kiến triển khai tại 8 tỉnh, thành là: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Đắk Nông, Bình Dương, Cần Thơ vào quý IV/2019.

Theo đó, trực tiếp triển khai đánh giá tại bộ phận “một cửa” của 8 BHXH tỉnh, TP  nêu trên. Với các dịch vụ cơ quan BHXH cung cấp qua bưu điện, đại lý thu, cơ sở khám chữa bệnh, BHXH Việt Nam thuê đơn vị tư vấn thực hiện để đảm bảo sự khách quan trong việc khảo sát.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam đang triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH (hệ thống SMS); đẩy mạnh công tác truyền thông, giao lưu trực tuyến nhằm tăng cường đối thoại về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kịp thời tháo gỡ, giải đáp những khó khăn vướng mắc của người sử dụng lao động, người lao động.

Theo BHXH Việt Nam, hệ thống chăm sóc khách hàng tiếp tục hoạt động hiệu quả, hỗ trợ, tư vấn, giải đáp cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp về tham gia và thụ hưởng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Qua đó, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm số người trực tiếp phải đến liên hệ, giao dịch tại cơ quan BHXH các cấp.

Trong quý III/2019, hệ thống này đã hỗ trợ, tư vấn, trả lời hơn 58.000 câu hỏi của người dân, tổ chức gọi đến tổng đài (tăng 1,8 lần so với quý II/2019)…

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ nâng xếp hạng cấu phần “nộp BHXH”, BHXH Việt Nam đề nghị, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp lý và các biện pháp hỗ trợ để tổ chức, cá nhân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, từ đó rút ngắn hơn nữa thời gian giao dịch với cơ quan BHXH của tổ chức, cá nhân.

Trần Kiên