Ngày 4/6, Sở Du lịch có Công văn số 553/SDL-QHKHPTDL báo cáo UBND TP có nêu: Hình ảnh phản ánh về tình trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch Đồ Sơn của báo đăng là có cơ sở.

Qua kiểm tra, đối chiếu với quy định hiện hành, Sở Du lịch đề nghị UBND TP chỉ đạo: UBND quận Đồ Sơn thực hiện nghiêm việc tuyệt đối không sử dụng vỉa hè cho mục đích kinh doanh theo Công văn số 2811/UBND-DL ngày 17/5/2019 đã được TP phê duyệt.

Sở Giao thông Vận tải bố trí lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp, giám sát chặt việc quản lý vỉa hè trong khu du lịch, đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ.

UBND quận Đồ Sơn triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác quản lý và tổ chức hoạt động du lịch trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với việc kinh doanh ô, ghế trên bãi biển trong năm 2019, quận Đồ Sơn phải thực hiện đúng phạm vi cho phép của UBND TP tại mục 1 Công văn số 2811/UBND-DL ngày 17/5/2019 và yêu cầu về quản lý, khai thác bãi tắm tại mục 2.2 Báo cáo số 426/SDL-QHPTDL ngày 4/5/2019 của Sở Du lịch.

Tuyệt đối không được bố trí đặt ki ốt và tập kết đồ dùng, thực phẩm dưới bất cứ hình thức nào trên bãi tắm.

Duy trì và thực hiện tốt các cam kết về bảo vệ môi trường và an ninh trật tự trong khu du lịch.

Trước đó, tại Công văn số 2811/UBND-DL ngày 17/5/2019, UBND TP đã yêu cầu UBND quận Đồ Sơn không được tổ chức các hoạt động kinh doanh mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc không đúng với các nội dung đã được cho phép; không được tổ chức kinh doanh các loại dịch vụ trên vỉa hè tại khu du lịch Đồ Sơn; không được tổ chức kinh doanh dịch vụ trên bãi tắm (lều, bạt, ăn uống, nấu nướng, bán hàng rong...) làm ảnh hưởng đến mỹ quan, cảnh quan khu vực bãi tắm.

PV