Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Dương Xuân Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng; Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam dự Hội nghị cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng hơn 200 đại biểu là CCB gương mẫu trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của toàn Hội đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, được cán bộ, hội viên hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực. 

Các hoạt động của Hội được đổi mới, sát với tình hình thực tiễn từng địa phương, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Việc gắn Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với phong trào thi đua phát huy bản chất, truyền thống ”Bộ đội cụ Hồ”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường”, “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới” đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân; tạo động lực thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng; nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên và nhân dân; làm thay đổi bộ mặt đô thị ngày càng khang trang sạch, đẹp; nông thôn có nhiều đổi mới.

 Đặc biệt, 5 năm qua, các cấp Hội CCB đã thực hiện tốt phong trào “ CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, hiện nay Hội Doanh nhân CCB tỉnh có 157 thành viên tham gia, doanh thu sản xuất, kinh doanh hằng năm của các doanh nghiệp đạt trên 20.000 tỉ đồng, nộp ngân sách hàng trăm tỉ đồng, tạo việc làm cho gần 3.000 lao động; 5 hợp tác xã, trang trại có doanh thu trên 10 tỉ đồng/năm; các cấp Hội CCB đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội nhận ủy thác vay vốn, xóa đói giảm nghèo với số vốn vay hơn 700 tỷ đồng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019

Phát biểu tại Đại hội, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội CCB tỉnh đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019. 

Để hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả, chất lượng, thiết thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội CCB tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, để cán bộ hội viên nắm vững đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động, trọng tâm là phong trào thi đua phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia đóng góp giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang cho thế hệ trẻ; tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, phát triển kinh tế, phát huy sức sáng tạo, ý chí tự lực tự cường; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua… 

Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành liên quan bổ sung, ban hành và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với CCB theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo quyền lợi chính đáng của CCB.

Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội CCB tỉnh; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 7 cá nhân; Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 21 tập thể, 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách 7 đồng chí dự Đại hội Thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” do Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức trong thời gian tới.

Bảo Anh