Vì suy cho cùng: Cách mạng là vì dân lo cho dân! Chống tham nhũng, tích cực “đốt lò” trước hết là vì dân, vì nước…

Đảng ta tiên phong đi đầu, lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân đến bến bờ ấm no, hạnh phúc… Vai trò, nhiệm vụ cứu nước, cứu dân: “Đưa lại nền thái bình muôn thuở, rửa nỗi hận nghìn thu!”(Nguyễn Trãi). Là nguyện ước của muôn đời! Là dựng nước và giữ nước! Là tiên phong, đi đầu trong bảo vệ và xây dựng Tổ quốc!

Và chống tham nhũng là có ý nghĩa quan trọng nhất! Là công việc, là nhiệm vụ khó khăn nhất trong việc bảo vệ sự tồn vong của chế độ! Khi “giặc tham nhũng” tràn vào ngõ xóm, cơ quan, doanh trại, đường phố… và có nơi như pháo đài, lô cốt… thì vai trò xung kích, ý chí quyết tâm tiêu diệt chúng phải được đặt lên hàng đầu! Ai gương mẫu, ai xông lên phải được ghi công lớn! Dám hy sinh, dám xả thân là vì nghĩa lớn của quốc gia dân tộc!

Sau những cổ vũ, nêu gương phải có bài học, quyết tâm, nung nấu… Định hướng phải rõ ràng. Thượng tôn pháp luật là số một, trên dưới đồng lòng, không có vùng cấm! “Nhất hô, bá ứng”… Từng bước vững chắc. Thông suốt về tư tưởng: Chống là để xây, muốn xây nhất nhất phải chống! Đây không phải là diệt ruồi mà là diệt giặc, vì dân vì nước! Trên dưới phải một lòng, lấy nền tảng vì lợi ích quốc gia, vì uy tín của Đảng mà hành xử!

Nhờ đó, “lò chống tham nhũng” đượm cháy và ngời sáng uy danh của Đảng!

Nhờ đó, dân tin, dân bảo vệ Đảng, phát hiện nhiều kẻ tham nhũng, lộng quyền, “vinh thân phì gia”, “ăn không từ thứ gì của dân”, quấy rối, nhũng nhiễu…

Bài học tập trung, chiến đấu có bài bản, có phương pháp, sử dụng mọi vũ khí, mọi chiến thuật, chiến lược… đã giúp các cơ quan chống tham nhũng từ Trung ương đến địa phương, xã, phường thu được nhiều thắng lợi, làm nức lòng dân!

Tuy nhiên, các thắng lợi cần được nhân rộng, quảng bá để trong từng tập thể lớn, nhỏ, rút kinh nghiệm, tập trung phòng ngừa, ngăn chặn là chính… Vì tham nhũng, dù là ung nhọt nhưng khi cắt bỏ không ai khỏi đau đớn, xót xa! Kẻ tham nhũng trước khi sa chân, nhúng chàm thành “củi lửa”… có khi, từng là người tốt, người giỏi, là cán bộ, thủ trưởng có uy tín, lão luyện, là giáo sư, là anh hùng, dũng sĩ…

Bài học bảo vệ nội bộ, làm trong sạch đội ngũ không bao giờ thừa! Bài học nêu gương cho từng ngành, từng cấp một cách có chọn lọc, từng con người có xây dựng, bồi dưỡng chu đáo, có quá trình là hết sức cần thiết! Phải thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng!

Lò chống tham nhũng là công cụ răn đe, hiệu quả và có sức lan toả mãnh liệt!

Hoàng Trí