Học sinh vào trường công chiếm tỷ lệ thấp trong những năm gần đây

Năm học 2022- 2023, toàn TP Hà Nôi có 129.210 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp.

Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, số lượng học sinh và tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP cụ thể như sau:

Tuyển sinh vào trường THPT khoảng 102.000 học sinh (tăng khoảng 1.000 học sinh so với năm học 2022 - 2023).

Trong đó, tuyển vào các trường THPT công lập khoảng 72.000 học sinh (tăng 1.000 học sinh so với năm học 2022 - 2023), chiếm tỷ lệ 55,7%.

Tuyển vào các trường THPT công lập tự chủ và tư thục khoảng 30.000 học sinh, chiếm tỷ lệ 23,2%.

Tuyển sinh vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên khoảng 10.000 học viên, chiếm tỷ lệ 7,7%.

Tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung tâm giáo dục nghề nghiêp - giáo dục thường xuyên liên kết với các trường trung cấp và cao đẳng dạy văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT) khoảng 17.210 học viên, chiếm tỷ lệ 13,4%.

So với mấy năm học gần đây, năm học này, số thí sinh có cơ hội đỗ vào lớp 10 công lập chiếm tỷ lệ thấp nhất (năm học 2021-2022 khoảng 64,7% trúng tuyển vào các trường THPT công lập, năm học 2020-2021 có khoảng 60%, năm học 2019-2020 là 60%).

Đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9

Năm nay, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lâp không chuyên là thi tuyển.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập với 3 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Ở bài thi Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS).

Về hình thức thi, bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi.

Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề; thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS.

Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

Mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi được tinh giảm phù hợp với thời gian, đảm bảo theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học tại các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Theo kế hoạch, điểm xét tuyển bằng tổng điểm bài thi môn toán và điểm bài thi môn ngữ văn (nhân hệ số 2) cộng điểm bài thi môn ngoại ngữ, cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Trong đó điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0.

Căn cứ vào diện ưu tiên của học sinh theo quy chế tuyển sinh để xác định điểm ưu tiên. Tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

Chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm 0 (không).

Về lịch thi, Sở GD&ĐT cho biết, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/6. Trong đó, bài thi môn Toán và bài thi môn Ngữ văn thời gian làm bài 120 phút/bài thi; bài thi môn ngoại ngữ thời gian làm bài 60 phút.

Duy trì tuyển sinh theo khu vực

Đáng lưu ý, kỳ thi vào lớp 10 công lập năm nay, Hà Nội tiếp tục duy trì tuyển sinh theo khu vực. Khu vực tuyển sinh được chia theo địa giới hành chính quận, huyện, thị xã. Toàn TP có 12 khu vực tuyển sinh.

Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây được tuyển học sinh vào lớp 10 không chuyên trên toànTP (không phân biệt khu vực tuyển sinh).

Về việc đăng ký nguyên vọng (NV) dự tuyển, mỗi học sinh được đăng ký NV dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3.

Trong đó, NV1, NV2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, NV3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Về tổ chức xét tuyển, Sở GD&ĐT Hà Nội quy định, học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2, NV3.

Học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1,0 điểm.

Học sinh không trúng tuyển NV1, NV2 được xét tuyển NV3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 2,0 điểm.

Khi hạ điểm chuẩn cho phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Về thời gian tuyển sinh, học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 10/7-12/7; nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 19/7-22/7.

Hải Hà