Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành quyết định thu hồi và hủy bỏ bằng tốt nghiệp THPT của 2 người học tại huyện Sóc Sơn do có hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập; vi phạm quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT.

Tại Quyết định số 449/QĐ-SGDĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội thu hồi và hủy bỏ 2 bằng tốt nghiệp THPT của người học Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Thị Phú.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1985) là học sinh Trường Giáo dục thường xuyên (GDTX) Sóc Sơn (BT), TP Hà Nội. Khóa thi ngày 2/6/2010. Hội đồng thi: GDTX Sóc Sơn, TP Hà Nội. Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình. Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học.

Ông Quân đã được Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cấp bằng tốt nghiệp THPT ngày 15/10/2010.

Bà Nguyễn Thị Phú (sinh năm 1972), đã tốt nghiệp bổ túc trung học. Kỳ thi ngày 5/6/1995 tại hội đồng thi Sóc Sơn. Bà Phú đã được Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cấp bằng tốt nghiệp bổ túc trung học vào ngày 26/10/1995.

Lý do bị thu hồi và hủy bỏ bằng tốt nghiệp THPT là do các thí sinh này đã có hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập; vi phạm điểm a khoản 1 điều 25 quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu, trong thời hạn 30 ngày kể từ nhận được quyết định, ông Nguyễn Văn Quân và bà Nguyễn Thị Phú có trách nhiệm nộp lại bằng tốt nghiệp THPT cho Sở GD&ĐT Hà Nội.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Sóc Sơn có trách nhiệm điều chỉnh thông tin trong các hồ sơ lưu trữ về kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 2/6/2010 và kỳ thi bổ túc văn hóa ngày 5/6/1995 theo quy định.

Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở có trách nhiệm thu hồi, hủy bỏ các bằng tốt nghiệp nêu trên, điều chỉnh thông tin trong hồ sơ gốc lưu trữ tại Sở GD&ĐT.

Ông Nguyễn Văn Quân là Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Kinh doanh tổng hợp Tân Minh, huyện Sóc Sơn, còn bà Nguyễn Thị Phú là Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hưng, huyện Sóc Sơn.

Hải Hà