Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện đang tiếp tục diễn biến phức tạp; một số địa phương vẫn tiếp tục ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng cao; thêm vào đó, sự xuất hiện và xâm nhập vào Việt Nam của biến chủng mới Omicron với tốc độ lây lan nhanh; đã gây tâm lý lo lắng cho người dân. 

UBND tỉnh xét thấy trong thời gian từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhân dân trong tỉnh và người từ các địa phương trong cả nước về Quảng Nam vui xuân, đón Tết rất nhiều; kéo theo hoạt động của các cơ sở kinh doanh - dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 rất cao. 

Để hạn chế việc lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng và chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo hiệu quả, thiết thực, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trước khi tỉnh tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022; UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh có ý kiến thống nhất cho tạm dừng tất cả các hoạt động không thiết yếu từ nay đến ngày 31/3/2022 để kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

Trước đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện tạm dừng các hoạt động không thiết yếu kể từ ngày 26/11/2021 cho đến khi có thông báo mới.

N. Phê