Từ kinh nghiệm thực tế công việc của mình tại địa phương, cơ sở, nhiều cán bộ, đảng viên đã thẳng thắn nêu lên những ý kiến, đề xuất cụ thể để các quyết định của Trung ương sớm được triển khai đồng bộ, bài bản, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Ông Nguyễn Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho rằng, Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến và quyết định những vấn đề lớn, rất hệ trọng của đất nước. Đây là sự cụ thể hóa mạnh mẽ, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Rất tâm đắc các nhóm vấn đề được Hội nghị lần này đưa ra, ông Nguyễn Trung Dũng khẳng định, thực tế trong thời gian qua, Trung ương rất quan tâm đến những vấn đề không chỉ ở tầm Trung ương mà cả những vấn đề cụ thể ở địa phương, cơ sở. Cũng nhờ vậy, nhiều vụ việc, vấn đề ở địa phương, cơ sở đã được quan tâm chỉ đạo, xử lý, giải quyết, đem lại niềm tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Liên quan đến xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, ông Nguyễn Trung Dũng cho biết, Trung ương đã thảo luận sôi nổi, tâm huyết và thống nhất cao về sự cần thiết phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là việc làm đúng đắn, rất cần thiết trong bối cảnh của đất nước và địa phương hiện nay.

Đối với việc thực hiện phong trào xây dựng "Đảng bộ bốn tốt", "chi bộ bốn tốt", "đảng viên bốn tốt", vận dụng vào thực tế tại địa bàn phường Vinh Tân, ông Nguyễn Trung Dũng nêu rõ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên nhờ vậy được nâng lên; việc học tập, quán triệt Nghị quyết đi vào nền nếp, chất lượng, thực chất hơn; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao.

Đảng ủy phường đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt đảng tại các chi bộ trực thuộc; công tác phát triển đảng viên và quản lý đảng viên được quan tâm; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ đảng viên, từ đó nâng cao chất lượng đảng viên cả về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống; đồng thời kịp thời làm tốt công tác giáo dục, chấn chỉnh các biểu hiện suy thoái của đảng viên trong từng chi bộ, nâng cao năng lực chiến đấu của chi bộ đảng cơ sở.

Bí thư Đảng ủy phường Vinh Tân Nguyễn Trung Dũng khẳng định, để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới cần nhiều giải pháp đồng bộ, sát, đúng.

Đơn cử, việc cần tạo môi trường để đảng viên rèn luyện, phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu; phát huy tốt dân chủ trong Đảng và trong xã hội; gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và rèn luyện đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, kịp thời và kiên quyết đưa những cá nhân không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng… Từ đó góp phần tăng cường củng cố, xây dựng các chi bộ đảng cơ sở và hệ thống chính trị từ phường đến các khối thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là hạt nhân chính trị ở cở sở.

Minh bạch hóa hoạt động về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  

Ông Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An cho biết rất tâm đắc với việc Trung ương ra định hướng về lãnh đạo để sửa đổi Luật Đất đai. Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm, bởi Luật Đất đai hiện nay đã bộc lộ rất nhiều bất cập. Chính từ những bất cập đó đã dẫn đến nhiều sai phạm. Thời gian qua, Trung ương có đưa ra mấy vụ, nhưng có lẽ địa phương nào cũng có những sai phạm tương tự.

Vấn đề thứ 2, ông Hoàng Văn Nhiên tâm đắc, đó là Trung ương đã đánh giá khách quan, toàn diện các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời cho rằng đối với nước ta, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn quan trọng, xuyên suốt để ổn định đất nước. Trung ương tổng kết Nghị quyết trước đây và bây giờ có định hướng mới, chứng tỏ rất quan tâm đến vấn đề này, coi đây là việc làm rất đúng, rất phù hợp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ mới.

Liên quan đến đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, là người có nhiều năm trực tiếp làm công tác đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An cho rằng, đây là một trong những giải pháp quan trọng để tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo ông Hoàng Văn Nhiên, cùng với việc thành lập, Trung ương nên quy định riêng về hoạt động của Ban Chỉ đạo và cần có quy chế chỉ đạo chung. Nếu có tham nhũng, cấp tỉnh không xử lý thì phải chịu trách nhiệm trước đảng bộ và nhân dân ở đó. Mặt khác, trong quy chế làm gì, xử lý thế nào cũng cần công khai, minh bạch và quan trọng hơn là phải minh bạch hóa mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đơn cử, Trung ương vừa rồi làm được nhiều vụ việc, họp xử lý xong là đưa thông tin ngay ra công luận, công khai kết quả xử lý, không có vùng cấm trong việc công khai thông tin, kể cả những vụ việc liên quan đến cán bộ cấp cao, dư luận rất đồng tình.

Vận dụng thực tế tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An - nơi quản lý 63 tổ chức cơ sở Đảng, 418 chi bộ, 16 đảng bộ bộ phận, với gần 5.200 đảng viên, ông Hoàng Văn Nhiên cho rằng, đảng viên là rễ; chi bộ, tổ chức Đảng cơ sở là gốc. Rễ và gốc mà “sâu mọt, ung thúi” thì  cây sẽ không tưới tốt. Chính vì vậy, Đảng ủy Khối rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng.

Ông Hoàng Văn Nhiên tin tưởng, lần này Trung ương đã đề ra các giải pháp để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và sắp tới có Nghị quyết về vấn đề này thì sẽ tạo được những bước chuyển mới. Trước đây cứ nói xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì nhiều người cứ nghĩ là làm cho Trung ương, nhưng bây giờ làm từ dưới làm lên là rất đúng, phù hợp.

Bởi vì, cán bộ lãnh đạo từ Trung ương đến cơ sở hầu như là đảng viên, cho nên phải chuyển cách nhìn, cách làm; quan tâm từ cái gốc, cái rễ. Thực tế, trong cá nhân từng đảng viên thì bản thân là người biết rõ nhất việc gì tốt, việc gì xấu, việc gì nên tránh, nên không làm; đừng nói chi bộ không biết, đảng viên không biết để rồi dẫn đến những việc làm sai phạm.

Nguyễn Văn Nhật