Cùng với đó, Sở Công thương được giao nhiệm cùng các quận, huyện tăng cường kiểm tra việc thực hiện “5K” tại các điểm bán hàng cho người dân hiện nay; đồng thời, xây dựng, tham mưu UBND TP phương án mở lại các chợ, trong đó có chợ đầu mối Hòa Cường, cảng cá Thọ Quang, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các yêu cầu phòng, chống dịch.

UBND TP yêu cầu các quận, huyện chủ động lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin, ưu tiên những địa bàn có mật độ dân cư cao, kiệt, hẻm; vùng có nhiều yếu tố nguy cơ, đảm bảo tiêm nhanh nhất.

Sở Giáo dục và Đào tạo sớm tham mưu UBND TP có kế hoạch đưa giáo viên, học sinh và người thân từ các địa phương khác trở về một cách phù hợp, chu đáo nhất vào đầu tháng 10 đến.

Tính đến nay, địa bàn TP Đà Nẵng có 33/56 xã, phường không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa (vùng xanh). Quận Sơn Trà chính thức trở thành quận xanh thứ 2 với 7/7 phường xanh.

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường tần suất, thời lượng đăng tải, phát sóng tin, bài tuyên truyền nội dung phòng, chống dịch Covid-19; cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về các biện pháp phòng, chống dịch mới của TP để nhân dân hiểu, ủng hộ các quyết sách của chính quyền và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt, Sở khuyến khích và đề cao trách nhiệm của các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của đơn vị trong việc tham gia mạng xã hội để lan tỏa các thông tin tích cực, chia sẻ, tôn vinh những hình ảnh đẹp trong phòng, chống dịch Covid-19.

Q. Thân - N. Phê