Sáng 28/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Tham dự có Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái còn rất cam go, ác liệt

Tại hội thảo, theo ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đây là dịp để chúng ta nghiên cứu và nhận thức sâu sắc hơn giá trị lịch sử, ý nghĩa lý luận, vai trò cương lĩnh định hướng của bản Di chúc mà Người đã để lại cho Đảng và nhân dân.

Nhắc lại những nội dung trong bản Di chúc, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh đến lời căn dặn của Người về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong đó, Người chỉ rõ: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân”.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho hay, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 50 năm qua, Đảng đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong các kỳ Đại hội của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Liên tục trong 2 nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ…

Từ đó, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… trong nội bộ đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Minh Chính, do tác động của bối cảnh tình hình thế giới, những vấn đề mới nảy sinh, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng; phòng, chống tham nhũng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng đạo đức, lối sống vẫn còn rất cam go, ác liệt.

“Như trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên liệu: Đây là cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của nhân dân”, ông Phạm Minh Chính nêu.

Bởi vậy, ông Phạm Minh Chính cho rằng, mỗi cấp ủy Đảng và đảng viên, với thái độ thẳng thắn, xây dựng, cần nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, nâng cao ý thực kỷ luật, xây dựng phong cách lãnh đạo, tác phong, thái độ làm việc tôn trọng nhân dân, phục vụ nhân dân; gương mẫu đi đầu trong hoạt động, công tác, nói đi đôi với làm… để có được niềm tin của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh như di huấn của Người.

Nỗ lực lao động, sáng tạo

Theo ông Phạm Minh Chính, trong Di chúc, Người không chỉ nhấn mạnh “trước hết nói về Đảng”, mà còn đặc biệt nhấn mạnh “đầu tiên là công việc với con người”. Con người trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân dân. Người căn dặn lãnh đạo Đảng, Nhà nước phải có chính sách cụ thể để giúp đỡ, nâng cao đời sống các tầng lớp nhân dân sau chiến tranh.

Thực hiện di nguyện của Người, từ năm 1986, Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Dù điều kiện khó khăn sau chiến tranh, nhưng đến năm 1989, nông dân được miễn giảm thuế và miễn thuế nông nghiệp theo lời căn dặn trong Di chúc của Người…

Với quyết tâm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, từ một nước nông nghiệp lạc hậu, thường xuyên thiếu lương thực, thực phẩm, phải xin viện trợ, đến nay Việt Nam trở thành một nước đang phát triển và đứng trong tốp đầu những nước xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp trên thế giới…

Đến năm 2018, quy mô của nền kinh tế Việt Nam đạt 245 tỉ USD, đứng thứ 44 trên thế giới về GDP và đứng thứ 34 theo sức mua.

Cũng theo ông Phạm Minh Chính, dù đã đạt được nhiều thành tựu to lớn nhưng cần phải nhận thấy rằng nước ta hiện nay vẫn ở nhóm thu nhập thấp, trung bình thấp, kinh tế phát triển chưa bền vững, nguy cơ tụt hậu, năng suất lao động còn thấp, chênh lệch giàu - nghèo trong xã hội còn lớn, nhiều vấn đề xã hội gây bức xúc....

Điều này đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân ta phải cố gắng, nỗ lực lao động sáng tạo, tiếp thu những thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất, tạo nền tảng để tiếp tục xây dựng đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

“Những lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, từng chữ, từng câu thật giản dị và thiêng liêng. Bản Di chúc của Người đi vào lịch sử như “một kiệt tác bất hủ”; một “bảo vật quốc gia” gắn liền với tên tuổi của Người – Hồ Chí Minh”, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Hương Giang