Cụ thể: Ngày 12/4/2024, Sở TNMT Thanh Hoá có Thông báo số 133/TB-STNMT về việc vi phạm quy định nộp tiền ký cải tạo, phục hồi môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trong hoạt động khai thác khoáng sản đến năm 2024.

Sở TNMT đã ban hành 2 lần thông báo về việc thực hiện công tác ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trong hoạt động khai thác khoáng sản năm 2024, nhưng đến nay vẫn còn một số đơn vị khai thác khoáng sản chưa thực hiện nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trong hoạt động khai thác khoáng sản năm 2024 theo đúng quy định như: Công ty TNHH MTV Quỳnh Kim, địa chỉ mỏ tại mỏ đá vôi núi Chồng Mâm, xã Vĩnh An và Vĩnh Minh (nay là xã Minh Tân) huyện Vĩnh Lộc; Công ty Cổ phần Toàn Minh, địa chỉ mỏ tại mỏ đá vôi núi Nhót, xã Vĩnh An (nay là xã Minh Tân) huyện Vĩnh Lộc; Công ty TNHH Minh Chung, địa chỉ mỏ tại mỏ cát số 180 xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Lộc; Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị 5, địa chỉ mỏ tại mỏ đá vôi núi Bền, xã Vĩnh Minh (nay là xã Minh Tân), huyện vĩnh Lộc; Doanh nghiệp tư nhân Hải Sâm, địa chỉ mỏ tại đá spilit, xã Vĩnh Minh (nay là xã Minh Tân) và Vĩnh An; huyện Vĩnh Lộc…

Để triển khai thực hiện hiệu quả việc quản lý tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trong hoạt động khai thác khoáng sản, Sở TNMT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản đóng trên địa bàn khẩn trương thực hiện ký và nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trong hoạt động khai thác khoáng sản năm 2024 theo quy định trước ngày 26/4/2024.

Hết thời hạn trên, nếu các đơn vị vẫn không nộp, Sở TNMT sẽ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đồng thời tạm dừng khai thác khoáng sản đến khi đơn vị thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

Hương Trà