Dự án chậm tiến độ gần 2 thập kỷ

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên & Môi trường, đã có văn bản phản hồi UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tháo gỡ vướng mắc về gia hạn tiến độ sử dụng đất của Dự án Trung tâm thương mại Phú Xuân.

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án để xác định hành vi vi phạm của chủ đầu tư (nếu có), kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của dự án để có hướng xử lý phù hợp.

Theo tài liệu của Báo Thanh tra, UBND tỉnh Đắk Lắk gặp vướng mắc trong việc xác định thời gian chậm tiến độ sử dụng đất đối với Trung tâm thương mại Phú Xuân do Công ty TNHH Xây dựng Phú Xuân làm chủ đầu tư. Lý do, khi áp dụng quy định xác định thời điểm tính gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với dự án thì có cách hiểu và áp dụng khác nhau giữa tiến độ ghi trong dự án đầu tư và thời gian đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền cho phép giãn tiến độ đầu tư, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư:

Cụ thể, đối chiếu tiến độ kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác, sử dụng tháng 8/2008 (tính đến hết ngày 31/8/2008) ghi trong dự án đầu tư do Công ty TNHH Xây dựng Phú Xuân phê duyệt tại Quyết định số 01 ngày 27/04/2006, đến thời điểm kiểm tra (ngày 26/10/2023), dự án bị chậm tiến độ sử dụng đất là 180 tháng 26 ngày.

Đối chiếu thời gian giãn tiến độ đầu tư của dự án đến ngày 01/07/2016 (24 tháng, kể từ ngày 01/07/2014) được UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận tại Công văn số 5144 ngày 17/07/2015, đến thời điểm kiểm tra (ngày 26/10/2023), dự án bị chậm tiến độ sử dụng đất là 87 tháng 25 ngày.

Do đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, hướng dẫn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất nghiên cứu, phản hồi.

Theo Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, để xác định được hành vi vi phạm về pháp luật đất đai và các pháp luật khác có liên quan, đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án để xác định hành vi vi phạm của chủ đầu tư (nếu có) kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của dự án để có hướng xử lý phù hợp.

Sau khi nhận được phản hồi, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu ý kiến của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất.

leftcenterrightdel
Khu vực tầng 2 và tầng 3 của dự án đến nay vẫn chưa chưa thi công phần hoàn thiện và lắp đặt thiết bị, hạng mục khối siêu thị chưa được Sở Xây dựng nghiệm thu hoàn thành. Ảnh: Anh Minh 

Đắk Lắk “loay hoay” xử lý dự án đã từng bị kiến nghị thu hồi

Mới đây, sau khi rà soát hồ sơ liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Lắk rằng nội dung thanh tra toàn diện là thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành thuộc nhiều ngành, lĩnh vực liên quan (như: Đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, tài chính, thuế…) và việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương có liên quan trong công tác quản lý Nhà nước.

Dự án này đã được các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, kiểm toán, thanh tra nhiều lần, cụ thể: Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, yêu cầu xử lý các sai sót tại Thông báo số 417-TB/UBKTTW ngày 13/01/2023, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm tra, kiến nghị xử lý về đất đai tại Thông báo kết quả kiểm toán số 333/TB-KTNN ngày 10/8/2017 về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk; Thanh tra Chính phủ đã thanh tra, kiến nghị xử lý việc nợ tiền thuê đất, chậm tiến độ triển khai dự án đầu tư, chậm tiến độ sử dụng đất tại Kết luận thanh tra số 1858/KL-TTCP ngày 18/10/2022; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thanh tra, kiến nghị xử lý việc chậm tiến độ sử dụng đất tại Kết luận thanh tra số 753/KL-BTNMT ngày 22/02/2018 và Thông báo số 45/TB-BTNMT ngày 13/5/2019.

Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh xem xét thêm về sự cần thiết thanh tra toàn diện đối với Dự án Trung tâm thương mại Phú Xuân. Trường hợp UBND tỉnh quyết định thanh tra toàn diện theo kiến nghị của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất thì đề nghị UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tiến hành thanh tra nhằm đảm bảo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao theo quy định.

leftcenterrightdel
Trung tâm thương mại Phú Xuân đã "hô biến" khu trưng bày thành nhà ở. Ảnh: Anh Minh

Như Báo Thanh Tra phản ánh, Dự án Trung tâm thương mại Phú Xuân được UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2005, được tỉnh cho thuê 13.640 m2 đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời hạn thuê đất 70 năm (kể từ năm 2006). Tuy nhiên dự án liên tục chậm tiến độ, đến nay đã gần 2 thập kỷ vẫn chưa xong. Vào năm 2017, Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII kiến nghị thu hồi dự án, song tỉnh Đắk Lắk kiến nghị xem xét không thu hồi đất để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thành dự án.

Chưa hết, dự án còn khiến dư luận xôn xao khi chủ đầu tư đã tự ý xây 50 căn nhà 3 tầng trên khu vực trưng bày sản phẩm. Sau đó xin hợp thức hoá bằng cách xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở thương mại.

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp rà soát, kiểm tra và có ý kiến về việc 50 căn nhà trưng bày sản phẩm và phòng giao dịch của Trung tâm thương mại Phú Xuân có được sử dụng theo đúng với mục tiêu ban đầu của dự án đã được phê duyệt hay không.

Anh Minh