Ngày 8/12/2023, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế - môi trường, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Yên Bái tiến hành kiểm tra, làm việc với Xí nghiệp Giấy Âu Lâu về chấp hành luật bảo vệ môi trường.

Ngày 16/1/2024, Thanh tra Sở TN&MT lập biên bản vi phạm hành chính về việc xả nước thải của Xí nghiệp Giấy Âu Lâu thuộc Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn.

Ngày 4/3/2024 Thanh tra Sở TN&MT và Công an tỉnh Yên Bái kiểm tra khắc phục vi phạm: Đối với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định, qua kiểm tra, công ty xuất trình phiếu tiếp nhận hồ sơ và lịch hẹn trả kết quả số 02/TTPVHCC ngày 22/2/2024 của Trung tâm Hành chính công thuộc UBND thành phố Yên Bái.

Đối với hành vi vi phạm về xả nước thải, công ty đã khắc phục, cải tạo và đầu tư xây lắp mới hệ thống thu hồi một phần nước thải sau xử lý phục vụ hoạt động sản xuất và giảm lượng nước thải ra môi trường.

Ngày 15/3/2024, UBND tỉnh Yên Bái có quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn 392,5 triệu đồng về hành vi hoạt động khi không có giấy phép môi trường theo quy định và xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Ông Trần Văn Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn cho biết, sau khi đoàn kiểm tra liên ngành chỉ ra các vi phạm, công ty đã nhận thức đầy đủ, rõ ràng về các hành vi của mình, tự dừng hoạt động của Xí nghiệp Giấy Âu Lâu để khắc phục vi phạm, cùng với đó, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý các sai phạm theo đúng quy định.

Đối với giấy phép môi trường, công ty đã thuê Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC (đơn vị có đầy đủ chức năng và được cấp phép quan trắc) lấy mẫu nước thải ngẫu nhiên để tiến hành quan trắc môi trường đối với Xí nghiệp Giấy Âu Lâu. Đến ngày 26/2/2024, kết quả quan trắc mẫu nước thải nằm trong quy chuẩn về nước thải QCVN 12-MT:2015/BTNMT, qua đó, trình cơ quan chức năng cấp giấy phép môi trường theo đúng quy định. Hiện, công ty đã được UBND thành phố Yên Bái cấp giấy phép môi trường.

Về hành vi xả thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn, công ty đã cho cải tạo hệ thống xử lý nước thải tổng kinh phí gần 400 triệu đồng với các hạng mục: Lắp đặt bổ sung vào hệ thống xử lý nước thải một bể lắng lọc có thể tích 235m3 và một hệ thống lọc cát áp lực hiện đại với mục đích xử lý nước thải được hiệu quả và ưu việt, đảm bảo các thông số xả thải phù hợp với quy định hiện hành.

Đến nay, công ty đã thực hiện xong việc đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải của nhà máy, hoạt động ổn định, hiệu quả.

Bùi Bình