DA khu tổ hợp khách sạn, thương mại, dịch vụ Mường Thanh Quảng Nam (phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh Quảng Nam (Tập đoàn Mường Thanh) làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 62/CN-UBND ngày 16/9/2014. Tổng vốn đầu tư thực hiện DA là 490 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm. DA được khởi công xây dựng, hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 9/2016 đến nay.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã ban hành kết luận thanh tra, trong đó, chỉ ra nhiều sai phạm, khuyết điểm của Tập đoàn Mường Thanh và đặc biệt là trách nhiệm của nhiều sở, ngành tỉnh Quảng Nam cùng UBND TP Tam Kỳ.

Cụ thể: Việc cho Tập đoàn Mường Thanh thuê đất đã giải phóng mặt bằng (GPMB) nhưng không qua đấu giá để thực hiện DA là không đúng quy định theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, Luật Đất đai; không đúng quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Nam.

Việc xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất từ ngày 16/9/2014 đến 16/9/2019 không đủ cơ sở, không có hồ sơ chứng minh, không đúng theo quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Không thu hồi tiền đền bù GPMB đã hình thành tài sản cố định với số tiền hơn 18,6 tỷ đồng đối với Tập đoàn Mường Thanh là không đúng theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Diện tích đất cho Tập đoàn Mường Thanh thuê lớn hơn thực tế 181,7 m2. Sở Xây dựng quản lý chưa chặt chẽ (không thanh tra, kiểm tra) để chủ đầu tư xây dựng không đúng theo giấy phép xây dựng đã được cấp.

Từ những sai phạm đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị xử lý các đơn vị liên quan.

Trong đó, Tập đoàn Mường Thanh phải nộp vào ngân sách Nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh khoản chi phí bồi thường, GPMB hơn 18,6 tỷ đồng. Thực hiện các thủ tục về thuê đất, kê khai tiền thuê đất theo hướng dẫn của Cục Thuế và Sở TN&MT.

Thu hồi số tiền hơn 18,6 tỷ đồng về chi phí bồi thường, GPMB khu đất cho thuê đã hình thành tài sản cố định, đã được UBND TP Tam Kỳ quyết toán năm 2020.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị Sở Tài chính tổ chức kiểm điểm bộ phận chuyên môn và cá nhân có liên quan thiếu sót trong việc kiểm tra, đánh giá phương án đề xuất giá đất sản xuất kinh doanh của UBND TP Tam Kỳ; dẫn đến việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành quyết định về việc phê duyệt giá đất cho Tập đoàn Mường Thanh không đủ cơ sở, không đúng quy định.

Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm với bộ phận chuyên môn và cá nhân liên quan có thiếu sót trong quá trình thanh tra, kiểm tra công trình xây dựng; để chủ đầu tư xây không đúng với giấy phép, không đúng chỉ giới theo giấy phép đã cấp.

Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND TP Tam Kỳ và các đơn vị liên quan xác định lại giá đất cụ thể đối với khu đất cho Tập đoàn Mường Thanh thuê tại thời điểm cho thuê đất; từ đó, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất theo đúng quy định về Luật Đất đai. Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh giảm diện tích đất cho thuê đúng với thực tế là 21.893,4 m2 đất.

Các thủ tục về cho thuê đất đối với Tập đoàn Mường Thanh cần làm theo quy định và gửi thông tin địa chính cho Cục Thuế để thực hiện điều chỉnh tính tiền thuê đất hàng năm.

Đối với UBND TP Tam Kỳ, phải tổ chức kiểm điểm theo quy định đối với tập thể lãnh đạo UBND TP nhiệm kỳ 2010 - 2015; vì liên quan việc đề xuất giá đất sản xuất kinh doanh đối với khu đất cho Tập đoàn Mường Thanh thuê.

Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ có trách nhiệm chỉ đạo xử lý, đôn đốc Tập đoàn Mường Thanh nộp khoản chi phí bồi thường, GPMB số tiền 18,6 tỷ đồng vào ngân sách thông qua tài sản tạm giữ của Thanh tra tỉnh trước ngày 15/6.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất với kết luận thanh tra đề xuất chuyển Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý sai phạm và yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT,  Tài chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam, Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 23/6/2023.

N. Phó - L. Bằng