Xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm

Năm 2022, trong bối cảnh mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, phát huy truyền thống 77 năm ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2022), trên cơ sở phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới”, Cụm Thi đua tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa Thanh tra 6 tỉnh miền Tây Nam sông Hậu, gồm: Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Đồng thời, cụm cũng đã thống nhất các biện pháp tổ chức các hoạt động thi đua trong năm 2022…

Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Phụng - Cụm Phó Cụm Thi đua cho biết, việc tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua của Thanh tra các tỉnh trong cụm luôn gắn với nhiệm vụ chính trị được giao của ngành, coi công tác thi đua, khen thưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là động lực thúc đẩy, khuyến khích tập thể, cá nhân sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch được giao…

Về kết quả thi đua, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, với phương châm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN), các đơn vị trong Cụm Thi đua đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ luôn đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức. Căn cứ vào định hướng chương trình công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ, tình hình thực tế và yêu cầu quản lý của địa phương, Cụm Thi đua chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022 có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả.

Đặc biệt, Cụm Thi đua đã thực hiện hoàn thành đúng tiến độ cuộc thanh tra chuyên đề “thanh tra đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao phòng, chống dịch Covid-19”; nhiều cuộc thanh tra đột xuất, tham mưu kiểm tra, rà soát các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
Tập thể cán bộ, công chức ngành Thanh tra trong Cụm Thi đua luôn sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: Thanh tra Cà Mau

Qua thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 54 tỷ đồng

Trong công tác thanh tra, các đơn vị đã bám sát định hướng công tác thanh tra năm 2022 của Thanh tra Chính phủ, các yêu cầu quản lý Nhà nước và nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh; Thanh tra các tỉnh trong cụm chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành của tỉnh và của ngành Thanh tra.

Ngoài ra, Thanh tra các tỉnh đã chủ động xử lý chồng chéo ngay trong kế hoạch thanh tra của các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh, nhất là thanh tra đối với doanh nghiệp; phối hợp xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra của bộ, ngành Trung ương trên địa bàn tỉnh; rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Năm 2022, toàn Cụm Thi đua đã tiến hành triển khai 57 cuộc thanh tra; đã kết thúc 55 cuộc (kết luận 51/57 cuộc, đạt 89,5%). Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm hơn 54 tỷ đồng và 165,3m2 đất; kiến nghị kiểm điểm 90 tổ chức, 395 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 5 vụ, 1 đối tượng…

Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Phụng cho biết, qua thanh tra, đã kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh và xử lý các vi phạm pháp luật, ngăn ngừa, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; phòng ngừa vi phạm pháp luật, chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chính sách, pháp luật…

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết KNTC

Bên cạnh làm tốt công tác thanh tra, Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua cũng tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, đặc biệt là tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.

Ngoài ra, Thanh tra các tỉnh cũng đã tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, giải quyết cơ bản các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để hình thành những điểm nóng, bức xúc kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh.

Toàn Cụm Thi đua đã tiếp công dân thường xuyên 128 lượt, 142 người. Lãnh đạo tiếp định kỳ và đột xuất 142 lượt, 31 người; tiếp nhận 528 đơn, nhưng chỉ có 144 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó thuộc thẩm quyền 2 đơn, không thuộc thẩm quyền 142 đơn.

Công tác giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra tỉnh có 2 vụ, đã giải quyết xong; thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh giao xác minh KNTC có 59 vụ, đã tham mưu giải quyết xong 58 vụ.

Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Phụng cho biết, trong năm 2022, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột xuất của các đơn vị trong Cụm Thi đua đều được triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, tiến độ và chất lượng, góp phần quan trọng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công chức của Thanh tra các tỉnh trong cụm được quán triệt sâu sắc các nội dung thi đua, nhiệt tình hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua phát động, có sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc, rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt chất lượng, hiệu quả theo yêu cầu…

Với kết quả chấm điểm thi đua của từng đơn vị, Cụm Thi đua các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu đã thống nhất bình chọn, đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ tặng cờ thi đua cho Thanh tra tỉnh Kiên Giang và bằng khen cho Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Chu Tuấn