Hòa Bình: Buông lỏng quản lý nhiều dự án sử dụng đất tại huyện Kỳ Sơn

Cập nhật: 11/02/2020 13:15

(Thanh tra) - Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối với 60 dự án do các hộ gia đình, cá nhân được UBND huyện Kỳ Sơn cho thuê đất để thực hiện dự án, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã chỉ ra rất nhiều tồn tại, sai phạm xuất phát từ việc thiếu sát sao, không chặt chẽ trong công tác quản lý.

Hòa Bình: Buông lỏng quản lý nhiều dự án sử dụng đất tại huyện Kỳ Sơn
Các nhà máy gạch không phép hoặc thiếu quản lý của chính quyền địa phương gây ô nhiễm môi trường đang là nỗi ám ảnh của người dân (Ảnh minh họa – internet)

Kết luận thanh tra do Thanh tra tỉnh Hòa Bình ban hành mới đây, 60 dự án do UBND huyện Kỳ Sơn cho các hộ gia đình, cá nhân thuê đất gồm: 54 dự án đã ký hợp đồng thuê đất, 3 dự án đang thực hiện các thủ tục đề nghị được thuê đất, 3 dự án không đề nghị tiếp tục triển khai có rất nhiều tồn tại như chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa đánh giá tác động môi trường (ĐTM), chưa nộp tiền sử dụng đất, ranh giới đất bị chồng lấn…

Đối với các hộ đang làm thủ tục thuê đất có 2 dự án vi phạm. Dự án Mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi bò và gia súc, gia cầm do hộ bà Bùi Hương Trà chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp, chưa đánh giá tác động môi trường, chưa ký hợp đồng thuê đất.

Dự án đầu tư trồng rừng, bảo vệ rừng và trồng cây ăn quả do ông Đặng Văn Thuyết và dự án do ông Đỗ Xuân Trường đề xuất tại xã Độc Lập  chậm thực hiện mặc dù diện tích đất thực hiện dự án đã được HĐND huyện Kỳ Sơn thông qua danh mục kế hoạch sử dụng đất, UBDN tỉnh Hòa Bình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất từ năm 2018.

Với các hộ đã thuê đất thực hiện dự án, có 42 trường hợp vi phạm. Cụ thể, các gia đình, cá nhân thuê đất tại khu dịch vụ Nhả - Giếng, xã Hợp Thành, UBND huyện Kỳ Sơn cho thuê đất gồm cả đất hành lang giao thông đường 445 và hành lang đường sông, có 36/42 hộ đã ký hợp đồng thuê đất nhưng chưa đưa vào sử dụng dẫn đến lãng phí tài nguyên đất, 41/42 hộ thuê đất chưa nộp tiền thuê đất theo quy định với số tiền 120,6 triệu đồng.

Dự án Trung tâm thể dục thể thao và kinh doanh dịch vụ tổng hợp tại xóm Đồng Sông, xã Dân Hạ do hộ kinh doanh Trần Quang Hòa thực hiện đã ký hợp đồng thuê đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dự án thuê đất để làm mặt bằng sản xuất gạch nung và xây dựng lò đứng nung đốt gạch liên hoàn thuộc bãi Đồng Đậu 1 khu Pheo, thị trấn Kỳ Sơn do ông Lại Văn Diến thực hiện, tính đến 26/8/2019 còn nợ gần 390 triệu đồng tiền thuê đất, sử dụng diện đất thực tế lớn hơn diện tích đất đã ký hợp đồng.

Dự án thuê đất sản xuất chổi chít tại xóm Mỏ Ngô, xã Dân Hạ do hộ ông Vũ Văn Quang đang hoạt động, tính đến ngày 20/8/2019 còn nợ tiền thuê đất hơn 24,4 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có nhiều hộ thuê đất không thực hiện hoặc dừng dự án. Dự án sản xuất than hoạt tính tại xóm Mỏ, xã Hợp Thành do hộ kinh doanh Triệu Hồng Vân thực hiện, tại thời điểm thanh tra đã dừng hoạt động và còn nợ tiền thuê đất từ năm 2015 đến nay với số tiền hơn 241 triệu đồng.

Dự án thuê đất kinh doanh đại lý vật liệu xây dựng tại xóm Nhả và xóm Tân Thành, xã Hợp Thành do hộ bà Nguyễn Thị Mến thực hiện, tại thời điểm thanh tra đã dừng hoạt động và còn nợ tiền thuê đất từ năm 2013 đến nay với số tiền hơn 172 triệu đồng. Đặc biệt, dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch tuynel tại xóm Quốc, xã Phú Minh của hộ kinh doanh Trần Văn Tuấn không được UBND huyện Kỳ Sơn cho phép thực hiện. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, dự án đã xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất; qua kiểm tra, hộ ông Trần Văn Tuấn chưa thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định, chưa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, chưa được cấp phép xây dựng công trình. Ngoài ra, có 3 dự án các hộ gia đình đã đề nghị thuê đất nhưng không triển khai thực hiện, không rõ địa chỉ chủ đầu tư, không đến làm việc với đoàn thanh tra.

Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu UBND huyện Kỳ Sơn chấm dứt cho phép 3 hộ gia đình trên thuê đất. Xác định lại diện tích đất đã ký hợp đồng thuê đất đối với 42 hộ tại khu Nhả - Giếng, xã Hợp Thành đã ký hợp đồng thuê đất gồm cả đất hành lang giao thông đường 445 và đường sông và xem xét lại nhu cầu sử dụng đất của 36/42 hộ tại đây. Chỉ đạo Chi cục Thuế đôn đốc thu tiền thuê đất đối với các hộ còn chưa nộp, nếu các hộ không nộp thì thu hồi đất theo quy định. Đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xem xét xử phạt theo quy định đối với nhà máy sản xuất gạch tuynel của ông Trần Văn Tuấn tại xóm Quốc, xã Phú Minh. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thiếu kiểm tra, đôn đốc trong quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn.

Trần Kiên