Theo kết luận thanh tra, trong quá trình triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp ký túc xá, chủ đầu tư cơ bản đã thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến việc lập, phê duyệt dự án, thiết kế, thi công, phê duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định thầu lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán…

Dự án cũng có đầy đủ các văn bản pháp lý liên quan, chủ đầu tư lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình thực hiện dự án. Công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư, nhà thầu về cơ bản đã thực hiện quản lý chất lượng công trình theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế. Trước hết, về công tác đấu thầu, chủ đầu tư chưa thực hiện việc đăng tải danh sách tổ chuyên gia, đính kèm quyết định thành lập tổ chuyên gia lên hệ thống theo khoản 3, Điều 6 Thông tư 05/2018/TT-KHĐT.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư và nhà thầu kiểm toán độc lập không tổ chức rà soát, kiểm tra lại giá trị hợp đồng kiểm toán trước khi ký, dẫn đến giá trị hợp đồng cao hơn chi phí kiểm toán được quy định tại Thông tư 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đối với các nội dung tố cáo ông Trương Đức Cường, Hiệu trưởng nhà trường, Thanh tra Bộ chỉ ra có một số nội dung là tố cáo sai. Đơn cử như tố cáo ông Cường tự ý điều động ông Phạm Nguyễn Quốc Huy, cử nhân ngành Điêu khắc về Phòng Đào tạo là tố cáo sai. Hay như nội dung tố cáo “lấy lý do chuẩn bị sự kiện của nhà trường, nhiều lần hiệu trưởng mời biên đạo múa tận Lào Cai, Thái Nguyên vào trường dài ngày để làm chương trình với mục đích giải quyết quan hệ cá nhân. Hiệu trưởng cũng thuê áo dài biểu diễn từ Thái Nguyên gây lãng phí tiền của nhà trường” cũng là tố cáo sai.

Tương tự, nội dung tố cáo hiệu trưởng thường xuyên xúc phạm nhân phẩm, thoá mạ giáo viên, nhân viên, người lao động là không đủ căn cứ để xác định.

Đối với nội dung “Hiệu trưởng tự ý đưa môn dancing vào giảng dạy; Hiệu trưởng chỉ bố trí cho giáo viên dạy giáo dục thể chất 70% là giáo dục thể chất, 30% là dạy dancing” là tố cáo sai.

Về nội dung tố cáo công tác mua sắm trang thiết bị lớn nhưng không xin ý kiến của chi uỷ là phản ánh đúng về hiện tượng. Tuy nhiên, người tố cáo chưa tìm hiểu các quy định của pháp luật có liên quan, chưa nắm vững các nguyên tắc hoạt động của tổ chức Đảng.

Nội dung tố cáo “Hiệu trưởng chủ trương nói dối về giờ dạy, chỉ đạo Phòng Đào tạo chuyển đổi những buổi tập múa đó thành giờ dạy không nằm trong kế hoạch giảng dạy của trường”, Thanh tra Bộ nêu rõ, người tố cáo chỉ phản ánh hiện tượng thông qua các văn bản do hiệu trưởng ký mời giảng viên dạy môn Nghệ thuật học và văn bản triệu tập học sinh, sinh viên tham gia học nhưng chưa tìm hiểu rõ sự việc, không cung cấp được các tài liệu, chứng cứ chứng minh hiệu trưởng “chỉ đạo Phòng Đào tạo chuyển đổi những buổi tập múa đó thành giờ dạy”. Trên sổ sách kế toán, không có các khoản chi tiền giờ giảng cho giáo viên.

Ngoài ra, nội dung tố cáo việc giảng dạy môn dancing không có đề cương giảng dạy được hội đồng khoa học của trường thẩm định; Hiệu trưởng hưởng tiền vượt giờ cao nhất trường là phản ánh đúng về hiện tượng, tuy nhiên người tố cáo chưa hiểu đầy đủ nội dung sự việc… 

Kiến nghị biện pháp xử lý, về các nội dung liên quan đến dự án cải tạo, nâng cấp ký túc xá, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu rút kinh nghiệm về những tồn tại đã nêu; đồng thời giảm trừ giá trị quyết toán gói thầu xây lắp là 59,5 triệu đồng; giảm trừ giá trị quyết toán gói thầu kiểm toán là 5,5 triệu đồng. 

Đối với các nội dung đơn tố cáo ông Trương Đức Cường, Hiệu trưởng nhà trường, Thanh tra Bộ đề nghị ông Cường nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc ký ban hành văn bản mời giảng viên dạy môn Nghệ thuật học và văn bản triệu tập học sinh, sinh viên tham gia học; việc ban hành các văn bản cần thể hiện đúng nội dung công việc, đúng thể thức.

“Ông Cường cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong cách phát ngôn, cần đảm bảo phù hợp với hoàn cảnh, văn hoá vùng, miền, với môi trường sư phạm để tránh gây hiểu lầm; thực hiện đúng bộ quy tắc ứng xử do trường ban hành”, Thanh tra Bộ kiến nghị.

Đối với tập thể lãnh đạo trường, cần thực hiện rà soát, bố trí, phân công công tác đối với viên chức, người lao động để đảm bảo việc phân công công tác phù hợp với năng lực, vị trí việc làm và tình hình thực tế của trường nhằm phát huy sở trường của viên chức, người lao động.

Bên cạnh đó, khẩn trương tổ chức thẩm định và ban hành chương trình môn học trình độ Trung cấp theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị Vụ kế hoạch, Tài chính phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành khi chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện đầy đủ các kiến nghị liên quan nêu tại kết luận này.

Bảo Anh