Sở Nội vụ An Giang đã ban hành Kết luận thanh tra số 1389/KL-SNV ngày 31/7/2023 về việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức bộ máy; quản lý số lượng người làm việc; xây dựng đề án vị trí việc làm; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó đối với Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo.

Trong giai đoạn thanh tra, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tổ chức 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 bằng hình thức xét tuyển, qua đó tuyển dụng được 1 viên chức. Nhìn chung, trình tự, thủ tục tuyển dụng được thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch đối với trường hợp tuyển dụng còn hạn chế.

Trước khi được tuyển dụng, ông Nguyễn Lý Trung Nhân hợp đồng làm công tác chuyên môn tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo, trình độ trung cấp nghề. Ông Nguyễn Lý Trung Nhân đăng ký tuyển dụng viên chức trình độ cử nhân luật (Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh cấp bằng cử nhân luật ngày 7/7/2021).

Ngày 28/9/2022, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo ban hành Quyết định số 25/QĐ-BQL về việc tuyển dụng bổ nhiệm ngạch viên chức. Theo đó, xét quá trình công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, ông Nguyễn Lý Trung Nhân được bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003), bậc 2, hệ số 2,67. Thời gian xét nâng lương lần sau là ngày 1/9/2021.

leftcenterrightdel
 Kết luận thanh tra của Sở Nội vụ An Giang. Ảnh: CN

Theo Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: Trường hợp người được tuyển dụng vào làm viên chức được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhận thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng được tính để làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Do đó, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tính thời gian ông Nguyễn Lý Trung Nhân làm việc ở trình độ trung cấp để xếp lương theo vị trí việc làm ở trình độ đại học là chưa phù hợp theo quy định.

Đối với việc tiếp nhận vào làm viên chức, trong giai đoạn thanh tra, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tiếp nhận vào làm viên chức đối với 1 trường hợp công tác tại Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị tỉnh An Giang (Quyết định số 44/QĐ-BQL ngày 27/12/2022 của Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo về việc tiếp nhận viên chức).

Tuy nhiên, tại thời điểm tiếp nhận, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo chưa có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất trước khi quyết định tiếp nhận theo thẩm quyền.

Thời điểm thanh tra, trường hợp này đã chuyển công tác đến Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang (Quyết định số 07/QĐ-BQL ngày 20/3/2023 của Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo về việc điều chuyển viên chức).

Giám đốc Sở Nội vụ An Giang kiến nghị Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rút kinh nghiệm liên quan đến những khuyết điểm, hạn chế nêu trên.

Thường xuyên triển khai, quán triệt thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về xếp lương đối với viên chức, tiếp nhận vào làm viên chức; thực hiện xếp lương đối với 1 trường hợp trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 đảm bảo phù hợp theo quy định.

Cảnh Nhật