Nhiều sai phạm

Thanh tra tỉnh Phú Yên đã ban hành Kết luận thanh tra số 162/KL-TTr ngày 5/2 về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về bê tông hóa giao thông nông thôn tại UBND huyện Tây Hòa, UBND huyện Sơn Hòa và một số UBND xã trên địa bàn 2 huyện, giai đoạn 2016 -2021.

Giai đoạn 2016 - 2021, thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Phú Yên, UBND huyện Tây Hòa và huyện Sơn Hòa đã thực hiện đầu tư các công trình bê tông giao thông nông thôn trên địa bàn các xã miền núi, mang lại những kết quả tích cực, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại và phục vụ sản xuất của người dân, qua đó làm thay đổi bộ mặt nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn xảy ra một số sai sót.

Đối với huyện Tây Hòa, các chủ đầu tư UBND xã thực hiện đầu tư công trình chưa đúng trình tự, thủ tục các bước thực hiện từ bước 1 đến bước 5 theo điểm a Khoản 3 Công văn số 247/SGTVT-QLHT ngày 2/3/2017 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên về việc triển khai cơ chế, giải pháp thực hiện đầu tư chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại các xã thuộc khu vực miền núi tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 - 2020.

Các công trình bê tông giao thông nông thôn triển khai trên địa bàn các xã có nguồn vốn của ngân sách Nhà nước và vốn đóng góp của dân nhưng UBND xã báo cáo UBND huyện để đăng ký đầu tư xây dựng mà không thông qua nghị quyết của HĐND xã là không đúng quy.

Đối với huyện Sơn Hòa, các chủ đầu tư khi quyết toán công trình đã đề nghị tổ nhóm thợ thi công cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng vật liệu đầu vào như cát; đá 1 x 2 để làm thủ tục thanh quyết toán là chưa phù hợp với quy định.

Trong việc thi công công trình, đối với huyện Tây Hòa, công trình tuyến quốc lộ 29 đi khu Bình Ngọc, dài 1.000m do UBND xã Sơn Thành Tây làm chủ đầu tư thi công thiếu chiều dài so với hồ sơ quyết toán là 120m.

Trên cơ sở giải trình về khối lượng thi công thiếu chiều dài đoạn đường nêu trên của UBND huyện Tây Hòa và UBND xã Sơn Thành Tây, đoàn thanh tra đề nghị UBND xã Sơn Thành Tây nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và thực hiện thi công đoạn đường còn thiếu theo đúng thời gian đã cam kết, đảm bảo đúng quy định. Mặt khác, tuyến quốc lộ 29 đi khu Bình Ngọc này không đi qua 3 hộ dân độc lập là không đúng.

leftcenterrightdel
 Đối với huyện Tây Hòa, công trình tuyến quốc lộ 29 đi khu Bình Ngọc, dài 1.000 m do UBND xã Sơn Thành Tây làm chủ đầu tư thi công thiếu chiều dài so với hồ sơ quyết toán là 120m. Ảnh: Đình Sang

Đối với huyện Sơn Hòa, tuyến từ giáp nhà thờ Bác đến ngã tư cũ thôn Hòa Bình, dài 1.260m do UBND xã Sơn Định làm chủ đầu tư thi công thiếu chiều dài so với hồ sơ quyết toán là 30m, tương ứng với số tiền 17.240.622 đồng do ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Số tiền này, ngày 1/2/2024 UBND xã Sơn Định đã khắc phục nộp vào ngân sách Nhà nước.

Tuyến từ Quốc lộ 25 đến Đầm Sình, dài 3.000m do UBND xã Sơn Hà làm chủ đầu tư thi công thiếu chiều dài so với hồ sơ quyết toán là 50m, tương ứng với số tiền 29.298.395 đồng do ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Số tiền này, ngày 30/1/2024, UBND xã Sơn Hà đã khắc phục nộp vào ngân sách Nhà nước.

Từ những kết quả trên, cho thấy trách nhiệm trước hết thuộc về các chủ đầu tư UBND xã trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình bê tông giao thông nông thôn; đồng thời có một phần trách nhiệm của UBND 2 huyện Tây Hòa, Sơn Hòa và các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện được giao nhiệm vụ tham mưu quản lý chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện, để xảy ra sai sót.

Yêu cầu xử lý

Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, chủ đầu tư, cá nhân có liên quan do để xảy ra các sai sót trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình bê tông giao thông nông thôn.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, Chỉ đạo UBND xã Sơn Thành Tây nghiêm túc thực hiện việc thi công đoạn đường còn thiếu đúng thời gian đã cam kết, đảm bảo theo đúng quy định và báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh.

Đối với Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa liên quan số tiền thi công thiếu khối lượng chiều dài một số đoạn đường, các chủ đầu tư đã kịp thời khắc phục nộp vào ngân sách Nhà nước nên đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa và huyện Sơn Hòa tổ chức công khai kết luận thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2022 và có văn bản báo kết quả thực hiện các nội dung trên cho UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

Ông Nguyễn Công Danh, Chánh Thanh tra tỉnh Phú Yên cho biết, đối với số tiền sai phạm hiện nay đã được các đơn vị khắc phục.

Đình Sang