Kết luận thanh tra chỉ ra UBND Phường 1 và UBND Phường 4 thực hiện tuyên truyền pháp luật về nội dung tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trên tờ tin của phường rất ít, chưa sâu rộng đến nhân dân.

Sổ biên bản họp cơ quan chưa thể hiện rõ việc công khai các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, người lao động và công tác tổ chức cán bộ; không có chữ ký của người chủ trì và đóng dấu cơ quan.

Quy chế chi tiêu nội bộ của UBND Phường 1 chưa đề ra việc thực hiện chi thăm bệnh, phúng viếng, hiếu hỉ các đơn vị khác, ban điều hành tổ dân phố, nhưng đơn vị vẫn thực hiện chi.

Mặc dù không có văn bản quy định, nhưng đơn vị vẫn thực hiện chi cho lực lượng tham gia tuần tra an ninh trật tự trên địa bàn trong 3 tháng đầu năm 2023, với tổng số tiền là 26.900.000 đồng.

UBND Phường 1 để tồn các nguồn hơn 58 triệu đồng gồm: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và đối tượng chính sách xã hội; phí vệ sinh môi trường; mặt bằng; quỹ an ninh và thu tiền khác, từ các năm trước trong tài khoản tiền gửi là chưa thực hiện theo Văn bản 1809/UBND-KT ngày 28/9/2022 của UBND quận 4.

Chi số tiền bằng 70% so với suất nghỉ dưỡng đối với các cá nhân không tham gia nhưng có lý do chính đáng là chưa theo quy chế chi tiêu nội bộ đề ra là 80%; sử dụng tiền mặt đóng trực tiếp cho công ty tổ chức nghỉ dưỡng là chưa thực hiện nghiêm theo Công văn 538/UBND-KT ngày 7/4/2022 của UBND Quận 4.

Ngoài ra, nội dung chi cho hội trại tòng quân và chi hỗ trợ khu phố 2, khu phố 3 tiền trang trí Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 là chưa thực hiện theo quy định; còn tình trạng một cá nhân ký tên thay cho nhiều người khác nhau trong danh sách nhận hỗ trợ bồi dưỡng cho hoạt động hội thao quốc phòng và diễn tập phòng cháy, chữa cháy.

leftcenterrightdel
UBND Phường 4 để tồn các nguồn với tổng số tiền hơn 95 triệu đồng. Ảnh: Thu Huyền 

UBND Phường 4 để tồn các nguồn hơn 95 triệu đồng gồm: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và đối tượng chính sách xã hội; phí vệ sinh môi trường; mặt bằng, quỹ an ninh và thu tiền khác từ các năm trước trong tài khoản tiền gửi là chưa thực hiện theo Văn bản số 1809/UBND-KT ngày 28/9/2022 của UBND quận.

Sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh Đặng Thu Hà, Minh Tài Phát và ký hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Truyền thông TK Việt Nam để thực hiện sửa chữa điểm sinh hoạt khu phố 3 là chưa phù hợp. Vì các nơi này chưa được phép kinh doanh.

Khi tiến hành chi cho hoạt động hội thao quốc phòng, trong danh sách ký nhận hỗ trợ bồi dưỡng có tình trạng một cá nhân ký tên nhận thay cho nhiều người khác nhau.

Chưa thực hiện tốt việc công khai về nội dung ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và việc vận động chăm lo Tết. Về quỹ phòng, chống thiên tai, đơn vị không giữ lại 28% số tiền thu năm 2023 là chưa thực hiện theo hướng dẫn của UBND TP Hồ Chí Minh.

Chánh Thanh tra Quận 4 kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND Phường 1 và Chủ tịch UBND Phường 4, công chức tài chính - kế toán của 2 phường do liên quan đến những thiếu sót trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời khắc phục những vấn đề còn thiếu sót.

Thu Huyền