Trong đó, đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB cho 7 dự án với tổng diện tích 8,42ha. Hiện còn 2 dự án chưa bồi thường GPMB xong với tổng diện tích phải bồi thường GPMB 55,06ha. Trong 55,06ha có 8,65ha đã bồi thường GPMB xong. Diện tích còn lại phải thực hiện bồi thường GPMB là 46,41ha.

Hai dự án, đường Nguyễn Văn Linh (Phúc Yên) kéo dài đi khu công nghiệp Bá Thiện (Bình Xuyên) đoạn qua xã Cao Minh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và Dự án Hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tuyến đường Vành đai (VĐ) 5 - Vùng thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa đường VĐ 5 với Quốc lộ (QL) 2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang) tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc gặp khó khăn trong việc triển khai.

Dự án đường Nguyễn Văn Linh kéo dài đi khu công nghiệp Bá Thiện đoạn qua xã Cao Minh, TP Phúc Yên, tại thời điểm kiểm tra chậm tiến độ 4 tháng so với dự kiến kế hoạch GPMB tại Văn bản 556/HC-BQLDA ngày 28/12/2022 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Phúc Yên.

Theo đó, người dân chưa đồng thuận về đơn giá bồi thường, hỗ trợ; cấp sai số thửa đất (theo Bản đồ 299) hộ Bùi Thanh Sơn (thửa số 471 diện tích 104,2m2); 14 hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa tháo dỡ bàn giao mặt bằng (thửa số 686 diện tích khoảng 1.200m2).

Dự án Hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tuyến đường VĐ 5 - Vùng Thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa đường VĐ 5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang) tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên gặp khó khăn trong việc triển khai do quá trình đo đạc, kiểm đếm phát hiện bản đồ đo vẽ hiện trạng đo gộp nhiều loại đất, nhầm tên chủ sử dụng đất; cập nhật lại diện tích thu hồi, không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt nên phải đính chính, thay thế thông báo thu hồi đất. Do vậy, thời gian đo đạc, kiểm đếm kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường GPMB của dự án.

Theo Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, việc đánh giá bố trí tái định cư, phương án bố trí tái định cư đã được chủ đầu tư quan tâm thực hiện, nhưng tiến độ triển khai chậm, gặp nhiều khó khăn trong thủ tục quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư.

Công tác phối hợp giữa UBND TP và các chủ đầu tư; giữa các chủ đầu tư và các sở, ngành, cơ quan liên quan chưa chặt chẽ trong việc giải quyết các vướng mắc về thủ tục pháp lý liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB, là nguyên nhân chính dẫn đến chậm tiến độ dự án.

Khi có vướng mắc chủ đầu tư và đơn vị thực hiện GPMB không phối hợp chặt chẽ để đưa ra phương án xử lý dứt điểm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Nhiều bước tiến hành thực hiện công tác bồi thường, GPMB cần các thủ tục pháp lý do chủ đầu tư thực hiện. Tuy nhiên chủ đầu tư còn chậm hoàn thiện bàn giao cho đơn vị thực hiện công tác bồi thường GPMB, dẫn đến ách tắc, chậm tiến độ.

Sự vào cuộc của các cấp chính quyền có nơi, có lúc chưa quyết liệt, đồng bộ. UBND xã, phường trách nhiệm chưa cao trong việc điều tra, xác định nguồn gốc sử dụng đất chưa kịp thời, chưa thực hiện tốt công tác quản lý đất đai và xử lý vi phạm về đất đai, dẫn đến công tác bồi thường đất đai rất phức tạp, là nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ GPMB để triển khai thực hiện các dự án.

Những tồn tại, hạn chế như đã nêu trên thuộc trách nhiệm của nhiều đơn vị trong đó có UBND TP Phúc Yên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Phúc Yên, UBND các xã Ngọc Thanh, Cao Minh…
Chính Bình