Chủ trương đầu tư DA không thống nhất

BQL DA 4 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện chức năng của BQL DA chuyên ngành thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại DA cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0-Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An và DA cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 -Km89+700, tỉnh Quảng Nam.

Theo KLTT, BQL DA 4 đã cơ bản thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định về quản lý DA đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy còn một số vi phạm, sai sót trong công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ, việc để xảy ra một số vi phạm, sai sót trách nhiệm chính thuộc về BQL DA 4, các đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm định và Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam).

Công tác phê duyệt chủ trương đầu tư; lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi về bề rộng của cầu Ông Triệu, cầu Đôi số 1 và cầu Sông Trầu thuộc DA cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700 tại Quyết định số 1531/QĐ-BGTVT ngày 7/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải không thống nhất.

Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi DA cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700 không có nội dung đánh giá về sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng hoặc phương án tuyến được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tính thừa chi phí thuế GTGT trong công tác giám sát khảo sát và chi phí bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng: DA cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, tỉnh Quảng Nam tính sai 94 triệu đồng; DA cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0-Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn tính sai 22 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ, trách nhiệm thuộc nhà thầu tư vấn thiết kế, BQL DA 4, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông và Bộ Giao thông vận tải.

Công tác lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công không được đóng dấu, ký xác nhận trực tiếp của người được giao phê duyệt thiết kế xây dựng. Trách nhiệm thuộc BQL DA 4 và Cục Đường bộ Việt Nam.

Áp sai đơn giá, tính thừa, tính sai khối lượng

Cũng theo KLTT, công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán công trình xây dựng còn một số sai sót làm tăng giá trị dự toán hơn 3,3 tỷ đồng, trong đó: DA cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0-Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An sai tăng hơn 1,5 tỷ đồng. DA cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, tỉnh Quảng Nam sai tăng hơn 1,7 tỷ đồng.

KLTT chỉ rõ, trách nhiệm thuộc nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, BQL DA 4, Cục Quản lý xây dựng đường bộ (nay là Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ), Tổng cục đường bộ Việt Nam (nay là Cục đường bộ Việt Nam).

Trước những vi phạm trên, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát về sự sai khác trong nội dung quyết định về việc đầu tư cải tạo, nâng cấp cầu Ông Triệu, cầu Đôi số 1 và cầu Sông Trầu thuộc DA cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2021-2025.

Cục Đường bộ Việt Nam kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ, BQL DA 4 và cá nhân có liên quan đến các vi phạm, sai sót đã nêu tại KLTT.

BQL DA 4 tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các tập thể và cả nhân có liên quan đối với các vi phạm, sai sót nêu tại KLTT. Chỉ đạo các bộ phận chức năng và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát công tác lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư; nghiệm thu thanh toán, thực hiện đúng quy định của phát luật.

Về công tác lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán công trình xây dựng sai tăng giá trị dự toán số tiền hơn 3,3 tỷ đồng, yêu cầu BQL DA 4 chỉ đạo các phòng chức năng, nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế kiểm tra, rà soát và điều chỉnh các nội dung công việc phủ hợp thực tế, nội dung hợp đồng đã ký, đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

Giảm trừ khi thanh quyết toán số tiền 94 triệu đồng tại DA cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, tỉnh Quảng Nam và số tiền 22 triệu đồng tại DA cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn. 

Bảo An