Kết quả thanh tra cho thấy, giai đoạn 2020-2022, BQL được giao quản lý nhiều công trình trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá - xã hội, giao thông… với tổng kế hoạch vốn đầu tư hơn 1.824 tỷ đồng.

Bên cạnh những mặt đạt được, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2020-2022 tại BQL như: Công tác lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của một số công trình, dự án còn có thiếu sót, hạn chế; nhất là tính thừa, sai khối lượng, sai định mức, đơn giá...

Công tác giám sát một số công trình chưa chặt chẽ, dẫn đến việc nghiệm thu thanh toán không đảm bảo khối lượng theo thiết kế được duyệt và thực tế thi công. Một số công trình chưa chấp hành nghiêm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định.

Nợ xây dựng cơ bản chưa được bố trí vốn trả nợ dứt điểm gồm 9 công trình, với số tiền 17,32 tỷ đồng.

Công tác giải ngân vốn đầu tư giai đoạn 2020-2022 và năm 2023 thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. Trong đó, giai đoạn 2020-2022 đạt tỷ lệ 74,92%, năm 2023 đạt tỷ lệ 29,98% (tính đến ngày 29/11/2023).

Kết quả thanh tra 12 công trình do BQL làm chủ đầu tư còn một số tồn tại hạn chế như: Công trình cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn việc xây dựng đơn giá bê tông bằng máy bơm tự hành chưa điều chỉnh định mức ca máy; dẫn đến tăng giá trị dự toán xây lắp của công trình.

Công trình nhà ở vận động viên năng khiếu bóng đá Quảng Nam được bàn giao đưa vào sử dụng tháng 11/2022, qua kiểm tra có nhiều vị trí tường bị nứt gây thấm nước, thấm hộp kỹ thuật, thấm các khu vệ sinh, trần la phông thạch cao bị hư hỏng...

Một số công trình chưa được giám sát kỹ thuật thi công chặt chẽ, dẫn đến việc thi công chưa đầy đủ theo đúng thiết kế được duyệt, nghiệm thu chưa đúng khối lượng thực tế đối với một số hạng mục công việc.

Đối với công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu và thanh quyết toán, vẫn còn một số công trình thi công không đúng theo thiết kế được duyệt và vượt khối lượng, đơn giá với tổng số tiền hơn 1,453 tỷ đồng.

Với những tồn tại trên, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị BQL tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán một số hạng mục công trình chưa đúng quy định; công tác lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của một số công trình, dự án còn có thiếu sót, hạn chế.

Đồng thời, làm rõ nguyên nhân dẫn đến chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét xử lý dứt điểm tình trạng chậm quyết toán công trình hoàn thành; trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư năm 2023.

Thanh tra tỉnh còn yêu cầu giảm trừ quyết toán tại 5 công trình với số tiền hơn 740 triệu đồng. Giảm trừ thanh toán lần sau với 3 công trình, số tiền hơn 582,7 triệu đồng.

Thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Quảng Nam tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra đối với giá trị xây lắp do quyết toán vượt khối lượng, đơn giá của 4 công trình, số tiền hơn 130 triệu đồng.

N. Phê - L. Bằng