Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh xác định trong quá trình thực hiện vẫn còn một số sai sót như: Các đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo quy định. Một số đơn vị chưa thực hiện việc luân phiên công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh như: Sở Tài chính và Sở Y tế.

Đối với việc mở sổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC chưa đảm bảo theo quy định như: Bộ phận Một cửa thị xã (TX) Đông Hòa, UBND phường Hòa Vinh, UBND xã Hòa Thành (TX Đông Hoà), UBND xã An Chấn (huyện Tuy An).

Một số đơn vị tham mưu UBND tỉnh công bố, công khai TTHC còn chậm so với quy định như: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT).

Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC; các đơn vị, địa phương thực hiện chưa đảm bảo theo quy định như: UBND huyện Tuy An, UBND TX Đông Hòa, UBND phường Hòa Vinh, phường Hòa Xuân Tây (TX Đông Hoà) và xã An Chấn; Sở LĐTB&XH, NN&PTNT và Sở Tài chính.

Sở LĐTB&XH thực hiện chưa đảm bảo theo quy định việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trong giải quyết TTHC.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y (thuộc Sở NN&PTNT), Sở Y tế, Sở LĐTB&XH còn một số hồ sơ giải quyết TTHC bị trễ hạn.

UBND huyện Tuy An trong quá trình giải quyết các hồ sơ TTHC vẫn còn một số trường hợp trễ hạn từ 1 đến 3 tháng (lĩnh vực đất đai). Các trường hợp trễ hẹn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã có thực hiện việc xin lỗi nhưng thực hiện chưa đúng mẫu theo quy định; trễ hạn phải thực hiện xin lỗi không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Để xảy ra tình trạng trễ hẹn kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, trách nhiệm thuộc về các công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ ở cấp xã, cấp huyện và lãnh đạo UBND cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) trong công tác tham mưu giải quyết.

Tại Phòng TN&MT TX Đông Hòa, trong thời kỳ thanh tra các hồ sơ thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đều trễ hẹn, còn có những tồn tại, sai sót.

leftcenterrightdel
 

Sở NN&PTNT Phú Yên tham mưu UBND tỉnh công bố, công khai TTHC còn chậm so với quy định. Ảnh: P.S

Bên cạnh đó, tại một số chi nhánh VPĐKĐĐ xử lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đều trễ hẹn.

Tại UBND phường Hòa Vinh, Hòa Xuân Tây, phường Hòa Hiệp Trung, xã Hòa Thành, xã Hòa Tân Đông (Đồng Hoà), xã An Lĩnh, xã An Chấn (Tuy Phước) còn để xảy ra một số sai sót trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC. 

Chánh Thanh tra tỉnh Phú Yên yêu cầu Giám đốc các sở: NN&PTNT, Y tế, LĐ,TB&XH, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Tuy An và Chủ tịch UBND TX Đông Hòa tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm như đã kết luận đối với tập thể, cá nhân có liên quan trọng công tác giải quyết TTHC.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC theo đúng quy định. Thực hiện số hóa hồ sơ đầy đủ và cập nhật vào hệ thống thông tin giải quyết TTHC để lưu hồ sơ điện tử. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC.

Đối với các hồ sơ giải quyết TTHC bị trễ hạn trong lĩnh vực đất đai, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tuy An chỉ đạo kiểm điểm, có biện pháp chấn chỉnh đối với Phòng TN&MT, UBND các xã và các cá nhân có liên quan theo đúng quy định.

Yêu cầu Chủ tịch UBND TX Đông Hòa chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, có biện pháp khắc phục đối với Phòng TN&MT, UBND các xã, phường và các cá nhân có liên quan do để xảy ra việc trễ hẹn, tiếp nhận nhiều lần trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất.

Giám đốc Sở TN&MT tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, có biện pháp khắc phục đối với Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Tuy An, TX Đông Hòa và các cá nhân có liên quan do để xảy ra việc trễ hẹn trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC theo đúng quy định.

N. Phó - Đ. Sang