Thanh tra tỉnh Hải Dương tiến hành thanh tra đối với 5 dự án: Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất và gia công đồ gỗ Xuân Thích, thị trấn Nam Sách; Dự án Xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh máy công nghiệp Nam Sách của hộ ông Nguyễn Văn Mạnh, thị trấn Nam Sách; Dự án Xây dựng cơ sở kinh doanh và dịch vụ thương mại Trương Hồng Hoa, thị trấn Nam Sách; Dự án Xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh và gia công hàng may mặc của hộ kinh doanh cá thể bà Cao Thị Vĩnh, xã Phú Điền; Dự án Xây dựng cơ sở kinh hàng nông sản hộ kinh doanh cá thể Trần Văn Ba, xã Nam Trung. 

Tổng diện tích đất thu hồi của 5 dự án là 60.868m2. Tổng diện tích đất cho cá nhân xin thuê đất thuê theo quyết định là 48.089,1m2. 

Qua thanh tra cho thấy, dự án hộ ông Thích, dự án hộ ông Mạnh, dự án hộ bà Vĩnh, dự án hộ ông Ba chưa có kết quả kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dự án hộ bà Trương Hồng Hoa ở thị trấn Nam Sách chưa được cấp giấy phép xây dựng. Dự án hộ ông Thích, dự án hộ ông Mạnh, dự án hộ bà Vĩnh có giấy phép xây dựng đã hết hạn trước tháng 12/2022. 

Nhiều dự án xây dựng không đúng quy hoạch và giấy phép xây dựng như dự án hộ ông Thích, dự án hộ ông Mạnh. Dự án hộ bà Hoa xây dựng không đúng quy hoạch, chưa đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và đang cho thuê làm cửa hàng đá, sửa chữa ô tô, mục tiêu dự án là kinh doanh máy nông nghiệp.

Dự án hộ bà Vĩnh xây dựng không đúng quy hoạch, giấy phép xây dựng và đang gia công gỗ công nghiệp, mục tiêu của dự án là gia công may mặc.

Dự án xây dựng không đúng quy hoạch chi tiết, giấy phép xây dựng và chưa đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với hộ kinh doanh cá thể Trần Văn Ba.

Ngày 14/6/2023, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách đã ban hành Quyết định số 1263/QĐ-XPHC ngày 14/6/2023 xử lý vi phạm đối với hộ ông Trần Văn Ba, số tiền 65.000.000 đồng, ông Ba đã nộp số tiền trên. 

Dự án hộ ông Thích và dự án hộ ông Mạnh chưa làm đường gom để đấu nối và chưa có thỏa thuận xin phép cơ quan quản lý để đấu nối với đường gom và Quốc lộ 37, tuy nhiên vẫn cấp giấy phép xây dựng là chưa đúng quy định. 

Thêm vào đó, dự án hộ Thích, dự án hộ  bà Vĩnh, dự án hộ ông Ba tại quyết định chủ trương đầu tư có ghi hiệu lực kể từ ngày ký ban hành đến khi dự án chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật là chưa đảm bảo quy định 

Đối với dự án hộ ông Mạnh, dự án hộ bà Hoa, UBND huyện ra thông báo về việc chấp thuận dự án đầu tư xây dựng có ghi thời gian xây dựng hoàn thành 2017-2018 là chưa đúng thẩm quyền. 

Thanh tra tỉnh xác định Chủ tịch UBND huyện Nam Sách quyết định về việc thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất, cho hộ kinh doanh thuê để thực hiện dự án, trong đó thu hồi đất giao thông và đất thuỷ lợi do UBND thị trấn Nam Sách quản lý là chưa đảm bảo theo quy định; chưa xác định rõ diện tích đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng của các hộ gia đình, cá nhân có bao nhiêu nằm trong diện tích giao cho hộ kinh doanh; chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích thuộc hành lang giao thông là chưa đúng thẩm quyền; chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích thuộc hành lang giao thông, đất làm mương tiêu và đất phụ cận giao cho UBND thị trấn Nam Sách quản lý là chưa đảm bảo quy định; diện tích là đất giao thông không phải thu hồi để chuyển mục đích sử dụng đất giao thông; thu hồi diện tích đất giao thông do UBND xã Phú Điền quản lý là chưa đảm bảo quy định và hạn chế về quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nằm trong hành lang lưới điện khi chưa có sự đồng ý của cơ quan quản lý đường điện theo quy định. 

Hoàng Long