Một số đồ án công khai chậm so với quy định

Trong kỳ thanh tra, Phòng Quản lý đô TP Long Xuyên thị tham mưu UBND TP cấp mới, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng tổng số 14.784 trường hợp. Danh sách giấy phép do Phòng Quản lý đô thị cấp có trường hợp số bị trùng, một số nhưng cấp cho 2 hoặc 3 đối tượng khác nhau, số thứ tự không liên tục.

Qua kiểm tra 203 hồ sơ về tham mưu cấp cấp giấy phép xây dựng, đoàn thanh tra phát hiện một số trường hợp chậm tham mưu thẩm định cấp giấy phép xây dựng; hồ sơ đơn vị tư vấn lập thiếu hồ sơ năng lực, bảng kê kinh nghiệm. Một số hồ sơ thiếu chỉ số hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, không nằm trong danh mục cấp giấy phép xây dựng…

Kiểm tra 19 hồ sơ quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 cho thấy, một số quy hoạch chi tiết có mật độ xây dựng, chiều dài lô đất chưa phù hợp quy định tại QCXDVN 01: 2008/BXD, QCXDVN 01: 2019/BXD đã được ghi nhận tại Kết luận thanh tra số 129/KL-TTr ngày 25/9/2023 của Bộ Xây dựng.

Đối với việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, kết quả kiểm tra 18 hồ sơ cho thấy, đa số đã nộp tiền phạt nhưng chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Đội Quản lý trật tự đô thị chưa tham mưu UBND TP Long Xuyên ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Liên quan nội dung này, tại Kết luận kiểm tra số 1457/KL-ĐKT ngày 11/8/2023 của đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tỉnh cũng đã nêu tồn tại, hạn chế và kiến nghị UBND TP Long Xuyên chỉ đạo rà soát, có biện pháp tổ chức thi hành đối với 26 quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn tồn đọng của năm 2022 theo đúng quy định.

Theo báo cáo của Phòng Quản lý đô thị, trong niên độ thanh tra, có 14 đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết được phân bổ kinh phí tổng số tiền 14,31 tỷ đồng. Qua kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí của 8 đồ án quy hoạch sau khi được Sở Xây dựng thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt, cho thấy một số hóa đơn xuất sau thời điểm thanh toán chứng từ; một số hồ sơ lưu không có hóa đơn kèm theo chứng từ thanh toán.

Trong công bố công khai quy hoạch, Phòng Quản lý đô thị TP Long Xuyên thực hiện bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, một số đồ án công khai chậm so với quy định, thiếu biên bản công bố không khai...

Tham mưu cấp phép xây dựng không đúng quy định

Trong niên độ thanh tra, Thanh tra TP Long Xuyên đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 2 trường hợp theo chỉ đạo của UBND TP.

Trường hợp xây dựng công trình cửa hàng kinh doanh của Công ty TNHH MTV TMDV An Khang Holding, Phòng Quản lý đô thị đã tham mưu UBND TP cấp giấy phép xây dựng không đúng quy định pháp luật (cấp phép sai về số tầng quy định, chiều cao công trình, mật độ xây dựng); Đội Quản lý trật tự đô thị thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, theo dõi việc thực hiện theo giấy phép xây dựng trên địa bàn.

Qua kiểm tra, UBND TP Long Xuyên và các đơn vị có liên quan đã ban hành 6 quyết định kỷ luật hình thức khiển trách đối với 6 cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm đối với 2 cá nhân và kiểm điểm rút kinh nghiệm 4 cá nhân.

Đối với trường hợp xây dựng căn nhà tọa lạc tại thửa đất số 92, 93, tờ bản đồ số 58, đường Nguyễn Văn Linh, phường Mỹ Phước, Phòng Quản lý đô thị đã tham mưu UBND TP cấp 2 giấy phép xây dựng không đúng quy định pháp luật (cấp giấy phép không phù hợp mục đích sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt); Đội Quản lý trật tự đô thị thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, theo dõi việc thực hiện theo giấy phép xây dựng. UBND TP Long Xuyên và các đơn vị có liên quan đã kiểm điểm rút kinh nghiệm 8 cá nhân.

Ngoài ra, trong năm 2022, UBND TP Long Xuyên tổ chức 2 đoàn kiểm tra xử lý về trật tự xây dựng, trật tự đô thị đối với 13 UBND phường, xã. Qua kiểm tra ghi nhận các phường, xã có xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng, tuy nhiên một số địa phương còn chậm phát hiện hành vi xây dựng không phép…

Thanh tra TP Long Xuyên kiến nghị UBND TP chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự đô thị TP tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, giai đoạn 2015 - 2022 và có giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Thanh tra TP Long Xuyên kiến nghị Đội quản lý trật tự đô thị tham mưu UBND TP theo dõi, tổ chức thực hiện tốt các quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực pháp luật, nhất là các chủ thể vi phạm đã nộp tiền khắc phục nhưng chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Cảnh Nhật