Làm rõ sai phạm sau khi thanh tra lại

Ngày 25/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) BR-VT ban hành Kết luận thanh tra số 4637/KL-STNMT về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các loại thủ tục hành chính về đất đai đối với UBND huyện Đất Đỏ. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra của Sở TN-MT đã phát hiện có 235 trường hợp được UBND huyện Đất Đỏ giao đất có thu tiền sử dụng đất với diện tích khoảng 3,37ha không qua đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng với quy định tại Điều 118 Luật Đất đai năm 2013.

Trong số 235 trường hợp này, kết luận thanh tra chỉ nêu có 101 trường hợp được giao đất là cán bộ, công chức các cơ quan trực thuộc UBND huyện khó khăn về nhu cầu đất ở; 70 trường hợp được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất giao đất… Tuy nhiên, kết luận của Sở TN-MT không nêu được chi tiết những trường hợp cụ thể…

Nhận thấy còn nhiều vấn đề cần làm rõ trong số 235 trường hợp được giao đất không đúng quy định, UBND tỉnh BR-VT đã tiến hành thanh tra lại việc giao đất nói trên và việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 4637/KL-STNMT của Sở TN-MT.

leftcenterrightdel
 Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra hàng loạt sai phạm trong 235 trường hợp được giao đất trên địa bàn huyện Đất Đỏ. (Ảnh: CT)

Tại Thông báo kết luận thanh tra số 253/TB-UBND ngày 22/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT đã chỉ rõ, chi tiết những sai phạm trong việc giao đất đối với 235 trường hợp được giao đất trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

Qua thanh tra cho thấy, trong 235 trường hợp được giao đất trên địa bàn huyện Đất Đỏ thì công chức, viên chức, người lao động có thu nhập thấp được giao 134 lô không thông qua đấu giá. Tuy nhiên, nhiều cá nhân không thuộc diện này vẫn được giao đất. 

Tại cụm dân cư xã Phước hội có 106 lô đất được giao thì chỉ có 3 trường hợp đúng quy định, 12 trường hợp vướng mắc về cách hiểu quy định pháp luật và có tới 91 lô đất giao sai.

Huyện Đất Đỏ không thực hiện đúng quy định trên khi giao 27 lô đất tại khu dân cư thu nhập thấp Phước Hải. Trong số này có 7 lô giao cho cán bộ chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 5 lô cho cán bộ chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện…

leftcenterrightdel
Nhiều lô đất được giao trái quy định đã được người dân xây dựng nhà ở hoặc chuyển nhượng (Ảnh minh họa: CT) 

Ban Thường vụ Huyện ủy quyết giao mỗi thành viên 2 lô đất

Đặc biệt, kết luận thanh tra của UBND tỉnh cũng chỉ ra có 60 lô đất được cấp có thu tiền cho các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ngày 9/6/2015, Huyện ủy Đất Đỏ ban hành Văn bản số 1954-CV/HU về việc trích Thông báo Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy với nội dung: “Thống nhất cấp đất có thu tiền cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 tại khu 21ha thị trấn Phước Hải. Cụ thể, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy 2 lô; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện 1 lô…”.

Căn cứ văn bản này, UBND huyện đã giao 60 lô đất cho 43 người (trong đó có 17 người được giao mỗi người 2 lô), trong đó có 22 người đương chức tại thời điểm giao đất, 21 người tại thời điểm giao đất đã nghỉ việc.

Đáng chú ý, có 2 trường hợp là ông Mai Ngọc Thuận (nguyên Bí thư Huyện ủy giai đoạn 2010 - 2015) và ông Nguyễn Văn Hải (tại thời điểm năm 2015 là Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện) không nhận đất. Do đó, UBND huyện không ban hành quyết định giao đất cho 2 trường hợp này.

Kết luận khẳng định việc giao 60 lô đất này không thông qua đấu giá là không đúng quy định tại Điều 118 Luật Đất đai 2013. 43 cá nhân được giao 60 lô đất này đều đã có đất ở tại thời điểm giao đất, do đó việc UBND huyện Đất Đỏ giao đất có thu tiền đối với 60 lô đất nêu trên không thông qua đấu giá là không đúng quy định tại Điều 118 Luật Đất đai 2013…

leftcenterrightdel
Đối với việc khắc phục 71 trường hợp đã xây dựng hoặc chuyển nhượng, UBND huyện đang thuê đơn vị tư vấn để tiến hành khảo sát giá đất tại các lô đất có vị trí tương đương. Dự kiến trong tháng 7/2020, đơn vị tư vấn sẽ có chứng thư thẩm định giá đất. (Ảnh: CT)

Nhiều cán bộ bị xử lý trách nhiệm

Kết luận thanh tra khẳng định trong 235 trường hợp được giao đất có thu tiền không thông qua đấu giá có 23 trường hợp giao đúng; 16 trường hợp còn vướng mắc về cách hiểu quy định của pháp luật; 196 trường hợp giao đất có thu tiền không thông qua đấu giá là sai theo quy định tại Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013.

Thông tin từ UBND huyện Đất Đỏ cung cấp, tính tới ngày 10/4/2020, trong 196 trường hợp giao sai thì có 48 lô đã tự nguyện trả lại, 77 lô đất chưa xây dựng hoặc chưa chuyển nhượng, 71 lô đã xây dựng hoặc đã chuyển nhượng.

Đối với 77 lô đất chưa xây dựng hoặc chưa chuyển nhượng, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đất Đỏ khẩn trương thực hiện việc thu hồi các lô đất này (thực hiện trong tháng 5/2020).

Đối với 71 lô đất đã xây dựng hoặc đã chuyển nhượng, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đất Đỏ tiến hành đấu giá lô đất tương đương tại khu vực đó; sau đó yêu cầu người được giao đất phải nộp khoản tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất qua đấu giá và số tiền người giao đất đã nộp (thực hiện trước tháng 5/2020)…

Với những sai phạm nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT giao Giám đốc Sở Nội vụ kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021. Đồng thời, giao Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo Phòng TN-MT và các cá nhân có liên quan.

Ngày 22/6/2020, PV Báo Thanh tra đã liên hệ với Chánh Văn phòng UBND huyện Đất Đỏ Hồng Như Vàng để tìm hiểu về việc thực hiện kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT.

Ngày 7/7/2020, thông tin từ UBND huyện Đất Đỏ cho biết, đối với việc khắc phục 71 trường hợp đã xây dựng hoặc chuyển nhượng, UBND huyện đang thuê đơn vị tư vấn để tiến hành khảo sát giá đất tại các lô đất có vị trí tương đương, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định. Dự kiến trong tháng 7/2020, đơn vị tư vấn sẽ có chứng thư thẩm định giá đất, sau khi có giá đất, UBND huyện sẽ có báo cáo UBND tỉnh, các sở, ngành để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo theo quy định…

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin việc thực hiện kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh và việc xử lý trách nhiệm các cán bộ liên quan tới những sai phạm nêu trên.

Chu Tuấn