Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình thực hiện tại D.A Khu dân cư phường Xuân Lâm.

Phường phê duyệt dự toán "thay" thị xã

Thực hiện D.A, UBND phường Xuân Lâm đã lập quy hoạch chi tiết trình các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt; UBND thị xã Thuận Thành cũng đã chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Tuy nhiên, quá trình thực hiện D.A còn để xảy ra tồn tại, hạn chế.

Trong quy hoạch xây dựng, UBND phường Xuân Lâm và Công ty Cổ phần Tư vấn kiến trúc và Đầu tư xây dựng Gia Đông (Công ty Gia Đông) tính toán diện tích, cấp địa hình khi nghiệm thu, thanh quyết toán chi phí trích đo bản đồ địa hình phục vụ công tác lập quy hoạch không đúng, số tiền giảm trừ trước thuế giá trị gia tăng hơn 50 triệu đồng.

UBND phường Xuân Lâm cũng không tổ chức lập và trình phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới, không tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy hoạch chi tiết được duyệt; UBND thị xã Thuận Thành không thành lập hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt.

UBND phường Xuân Lâm và Công ty Gia Đông tính toán diện tích khi nghiệm thu, thanh quyết toán chi phí trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác GPMB không đúng, ngoài diện tích thu hồi 14.780,8m2, số tiền giảm trừ trước thuế giá trị gia tăng gần 16 triệu đồng.

Đoàn thanh tra cho biết, theo quy định của Luật Đất đai 2013 và Quyết định 528/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh, việc ký hợp đồng tư vấn lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường GPMB phải do Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, GPMB, tổ chức dịch vụ công thực hiện, nhưng UBND phường Xuân Lâm đã làm thay việc này của Hội đồng, ký hợp đồng tư vấn lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường GPMB với Công ty Cổ phần Xây dựng Đông Đường.

Ngoài ra, UBND phường Xuân Lâm cũng ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 phê duyệt dự toán tư vấn lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, GPMB. Theo quy định của Bộ Tài chính, việc phê duyệt phải do UBND thị xã thực hiện.

Quá trình thu hồi đất, UBND phường Xuân Lâm không gửi quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đến từng người có đất thu hồi. Cá biệt, UBND phường Xuân Lâm vay tiền cá nhân, tổ chức để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định tại khoản 5 Điều 18 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

Trong thực hiện đấu giá, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản ban hành quy chế đấu giá tài sản có điều khoản “tiền đặt trước không phát sinh lãi” mà không có sự thỏa thuận của khách hàng là chưa đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng khi đăng ký tham gia đấu giá.

Khởi công xây dựng trước khi bản vẽ được phê duyệt

D.A Khu dân cư xã Xuân Lâm có tổng diện tích hơn 98 nghìn m2, gồm đất ở, đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng và cây xanh.

Thời điểm D.A khởi công xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công chưa được thẩm định, phê duyệt, nhưng Công ty Cổ phần Vigory TTP - đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã tổ chức thi công xây dựng công trình.

Đoàn thanh tra chỉ rõ, UBND phường Xuân Lâm chưa kịp thời theo dõi, kiểm tra, phát hiện vi phạm này của Công ty Cổ phần Vigory TTP.

Chưa hết, vào năm 2019-2020, Công ty Cổ phần Vigory TTP đã thực hiện ký hợp đồng huy động vốn tại một số lô đất D.A khi chưa được cơ quan có thẩm quyền thông báo đủ điều kiện huy động vốn; Công ty cũng thu tiền vay vốn, chi trả lại tiền vay vốn cho khách hàng nhưng không phản ánh trên sổ kế toán.

Quá trình tổ chức xét, giao đất dân cư dịch vụ, đoàn thanh tra phát hiện, hồ sơ rà soát diện tích đất nông nghiệp giao lâu dài của các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi và diện tích đất bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt chưa đầy đủ.

Cụ thể, thiếu danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp giao lâu dài bị thu hồi tại 5 dự án thu hồi đất UBND phường Xuân Lâm đã được ban chỉ đạo thực hiện các D.A giao đất dân cư dịch vụ thị xã Thuận Thành rà soát, thẩm định; thiếu danh sách các hộ gia đình, cá nhân được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất theo các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Đặc biệt, có 2 quyết định thu hồi đất đã giao cho Ban Quản lý D.A xây dựng thị xã Thuận Thành để xây dựng Cụm Công nghiệp Xuân Lâm nhưng không có danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp lâu dài bị thu hồi để được giao đất dân cư dịch vụ theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND phường Xuân Lâm tổ chức gắp phiếu 200 lô đất dân cư dịch vụ, nhưng đã tổ chức thu tiền đất 261 lô.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh xác định, UBND phường Xuân Lâm chịu trách nhiệm vì để xảy ra các khuyết điểm, tồn tại trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; thu hồi đất; vay tiền của tổ chức, cá nhân để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, GPMB; việc xét giao đất dân cư dịch vụ...

Ngoài ra, Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản chịu trách nhiệm trong công tác quy hoạch, xây dựng; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, GPMB; đấu giá quyền sử dụng đất…

Đoàn thanh tra kiến nghị, thu hồi số tiền hơn 66 triệu đồng do nghiệm thu, thanh quyết toán chi phí trích đo bản đồ địa hình, bản đồ địa chính không đúng quy định. Số tiền này đã được nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Chủ tịch UBND thị xã Thuận Thành chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền với những tập thể, cá nhân có liên quan; Chủ tịch UBND phường Xuân Lâm chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền những tập thể, cá nhân thuộc UBND phường.

Trần Hải