Đó là một trong những tồn tại mà Thanh tra tỉnh Ninh Bình đã chỉ ra tại Kết luận số 03, thanh tra việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại 35 gói thầu của 7 đơn vị trong 2 năm 2021-2022 với giá trị là 21,5 tỷ đồng.

Tại kết luận, bên cạnh những ưu điểm đã thể hiện trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát phức tạp của ngành Y tế Ninh Bình, thì việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020-2021 còn một số tồn tại sau:

Có gói thầu tờ trình, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa nêu rõ lý do việc chia gói thầu thành các phần (15 phần) theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 4 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Có gói thầu bảo lãnh thực hiện hợp đồng hết hiệu lực trước thời điểm giao hàng, có gói thầu ngày ghi trên hóa đơn bán hàng trước ngày ký hợp đồng với nhà thầu cung cấp.

Thậm chí có đến 9/35 gói thầu áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định là chưa phù hợp với quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu. Trách nhiệm thuộc về Sở Y tế, Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Ninh Bình.

Có gói thầu hồ sơ thanh toán chưa đầy đủ: Chưa có giấy chứng nhận chất lượng, giấy chứng nhận xuất xứ... theo quy định tại khoản 2, Điều 5 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. Trách nhiệm thuộc về BVĐK huyện Nho Quan.

Tại 2 gói thầu do Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam thẩm định, việc thẩm định giá chủ yếu căn cứ vào thông tin của các tài sản được chào bán là những giao dịch chưa thành công, chưa ưu tiên thu thập từ kết quả các giao dịch thành công trên thị trường.

Hồ sơ chưa thể hiện việc thẩm định viên cần phải thu thập thông tin, so sánh giữa mức giá chào bán (thường cao hơn giá phổ biến trên thị trường) với giá thị trường để có sự điều chỉnh hợp lý, tìm ra mức giá phù hợp trước khi sử dụng làm mức giá so sánh theo quy định tại Khoản 4, Mục II, Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính.

Trách nhiệm trước hết thuộc về Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam, sau đó thuộc về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình.

Tại gói thầu do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Đại Việt thẩm định, thẩm định giá căn cứ giá trúng thầu tại thời điểm gần với thời điểm thẩm định giá và so sánh với các báo giá của một số đơn vị cung ứng để xác định giá, tuy nhiên, có một số hóa chất chưa lựa chọn giá thấp nhất để xác định giá thấm định.

Trách nhiệm trước hết thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Đại Việt, sau đó thuộc về BVĐK tỉnh Ninh Bình.

Cũng tại kết luận này, Thanh tra tỉnh Ninh Bình nêu rõ đơn giá mua sắm (đã có thuế GTGT) của 5 trang thiết bị y tế có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài cao hơn đơn giá sau thuế tại khâu nhập khẩu từ 1,62 đến 3,28 lần, cụ thể: Máy thở không xâm nhập và phụ kiện kèm theo (Vivo 1, hãng sản xuất Breas Medical AB, Swenden, mới 100%) đơn giá mua sắm 79,9 triệu đồng, đơn giá sau thuế tại khâu nhập khẩu 35,6 triệu đồng.

Máy theo dõi bệnh nhân SpO2 (Model BT-710-Patient Monitor, mới 100%) đơn giá mua sắm 14,4 triệu đồng, đơn giá sau thuế tại khâu nhập khẩu 4,4 triệu đồng.

Bơm tiêm điện và phụ kiện (Terufusion syringe Pump Type SS3, hãng sản xuất Temuro, mới 100%), đơn giá mua sắm 32,5 triệu đồng, đơn giá sau thuế tại khâu nhập khẩu 13,8 triệu đồng.

Bơm truyền dịch và phụ kiện (Terufusion Infusion Pump Type LM, hãng sản xuất Temuro, mới 100%), đơn giá mua sắm 41,2 triệu đồng, đơn giá sau thuế tại khâu nhập khẩu 14,3 triệu đồng.

Máy điện tim (Model ECG-2150 kèm phụ kiện chuẩn, hãng sở hữu Nihon Kohden, nước sản xuất China, mới 100%), đơn giá mua sắm 49,5 triệu đồng, đơn giá sau thuế tại khâu nhập khẩu 30,6 triệu đồng.

Đối với việc mua sắm 30 bộ test xét nghiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á với đơn giá 52,5 triệu đồng/bộ/50 test tại gói thầu mua sắm một số hóa chất xét nghiệm Covid-19 sử dụng tại BVĐK tỉnh Ninh Bình, Thanh tra tỉnh Ninh Bình cho là chưa phù hợp, bởi với nhu cầu cần 30 bộ, mà với chế độ mua 1 tặng 1 của Công ty Việt Á, thì chỉ cần dự trù mua 15 bộ.

Qua đó, Thanh tra tỉnh Ninh Bình kiến nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Sở Y tế và 6 cơ sở y tế công lập trực thuộc được thanh tra tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại nêu trên.

Sở Y tế xây dựng kế hoạch tiếp tục thanh tra, kiểm tra các đơn vị y tế trực thuộc(chưa được thanh tra) về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

Thành Nam