Nhiều khuyết điểm, tồn tại trong quản lý, điều hành ngân sách

Ngày 19/12/2023, Thanh tra tỉnh Nghệ An ban hành Kết luận 32/KL.TT.P5 về công tác quản lý, điều hành ngân sách tại UBND huyện Anh Sơn đã kết luận những ưu điểm và các khuyết điểm, tồn tại. Trong đó việc lập, giao dự toán thu - chi ngân sách cơ bản thực hiện theo đúng quy định của Bộ Tài chính và các văn bản liên quan; công tác quản lý, điều hành ngân sách đã bám sát Luật Ngân sách Nhà nước; các chỉ tiêu về thu, chi cơ bản vượt so với dự toán được giao.

Bên cạnh đó còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác lập và giao dự toán thu chi ngân sách đối với thu nội địa chưa đảm bảo mức tăng bình quân tối thiểu; dự toán các khoản thu phí, lệ phí chưa được lập chi tiết từng khoản thu theo quy định; huyện bố trí ngân sách dự phòng 1,8% chưa bảo đảm tỷ lệ trên tổng chi ngân sách mỗi cấp; lập dự toán chi một số nội dung chưa phù hợp; việc phân bổ và giao dự toán thực hiện còn chậm.

Về công tác quản lý, chấp hành ngân sách: Tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa còn nộp thiếu trên 396 triệu đồng; một số khoản chi từ ngân sách dự phòng còn chưa phù hợp theo quy định; UBND huyện quyết định hỗ trợ kinh phí cho một số đơn vị chưa phù hợp với nhiệm vụ chi của ngân sách.

Công tác kê khai và thu, nộp thuế, phí, lệ phí: Qua thanh tra công tác công tác quản lý tài chính, ngân sách trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản và việc quản lý, sử dụng nguồn thu của một số đơn vị đã phát hiện sai phạm trong việc kê khai, nộp thuế với số tiền 370.277.914 đồng; thu thiếu, trích nộp chưa đầy đủ phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật số tiền 46.668.000 đồng.

Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: Một số dự án đầu tư chậm được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; chưa được ưu tiên bố trí vốn trả nợ theo quy định; công tác thu hồi tạm ứng còn chậm. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Anh Sơn chưa thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 82.406.000 đồng do đã thanh toán cao hơn giá trị được phê duyệt quyết toán một số công trình. Thanh tra 31 công trình đã phát hiện chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng cao hơn giá trị thực tế thi công, số tiền 587.041.000 đồng.

leftcenterrightdel
 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Vĩnh Sơn là đơn vị nằm trong diện thanh tra. Ảnh: Xuân Thống

Về công tác quản lý, chấp hành ngân sách tại đơn vị dự toán, UBND cấp xã, thị trấn: UBND xã Cẩm Sơn chưa nộp trả ngân sách Nhà nước số tiền trên 53 triệu đồng; xác định sai thuế suất thuế GTGT dẫn đến thanh toán quá số tiền phải trả cho đơn vị cung cấp hàng hoá, dịch vụ (UBND thị trấn Anh Sơn, Trung tâm Y tế huyện).

 Kiến nghị Chủ tịch UBND huyện tổ chức kiểm điểm

Quá trình thanh tra và ban hành kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh đã chỉ rõ trách nhiệm đối với từng khuyết điểm, tồn tại.

Phòng Tài chính Kế hoạc, UBND huyện và các cá nhân tham mưu trong công tác lập, phân bổ, giao, chấp hành dự toán và quyết toán câc nguồn kinh phí. Trách nhiệm quản lý Nhà nước, người đứng đầu thuộc Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn và các phó chủ tịch UBND được phân công phụ trách lĩnh vực.

Thủ trưởng các đơn vị, giám đốc các doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế; Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, các cán bộ chuyên quản của Chi cục Thuế và kế toán các đơn vị.

Các phòng, ban, bộ phận và cá nhân được giao nhiệm vụ thẩm định thiết kế dự toán, quyết toán dự toán hoàn thành; giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các thành viên trực tiếp quản lý dự án, giám sát thi công và đơn vị thi công; trách nhiệm quản lý Nhà nước, người đứng đầu thuộc Chủ tịch UBND huyện.

Ngoài ra, để xảy ra các sai phạm trên, trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu, chủ tài khoản của đơn vị; trách nhiệm tham mưu thuộc về kế toán của các đơn vị có sai phạm.

Trao đổi với Báo Thanh tra, ông Nguyễn Văn Ba, Chánh Thanh tra UBND huyện Anh Sơn cho biết, tại Kết luận 32/KL.TT.P5 của Thanh tra tỉnh cũng đã chỉ ra các biện pháp xử lý theo thẩm quyền. Trong đó, trong quá trình thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành các quyết định thu hồi số tiền 957.050.070 đồng, đến nay các đơn vị đã nộp đủ số tiền trên vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh, đạt 100%.

Đối với kiến nghị xử lý hành chính, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn tổ chức kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, có biện pháp khắc phục các tồn tại, khuyết điểm trong quản lý tài chính ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Bên cạnh đó, đã kiến nghị xử lý về kinh tế đối với một số nội dung của các tổ chức, cá nhân cụ thể.

leftcenterrightdel
 Công văn Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung theo kết luận thanh tra. Ảnh: XT

Liên quan những kiến nghị này, Chánh Thanh tra UBND huyện Anh Sơn thông tin thêm, sau khi kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh được ban hành cùng với việc nêu rõ thời hạn báo cáo, Thanh tra huyện đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành Công văn 112/UBND-TTR về việc đôn đốc thực hiện Kết luận số 32 ngày 19/12/2023 của Thanh tra tỉnh.

 Tại văn bản này, chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn; trưởng các phòng, ban; giám đốc, hiệu trưởng các trường học có liên quan thực hiện việc tổ chức hội nghị kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan, có biện pháp khắc phục các tồn tại khuyết điểm trong quản lý tài chính, ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đã nêu trong kết luận thanh tra để báo cáo về UBND huyện.

"Thanh tra huyện sẽ theo dõi, đôn đốc chủ tịch UBND các xã; trưởng các phòng, ban, các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nội dung tại Kết luận số 32/KL-TTr ngày 19/12/2023 của Thanh tra tỉnh; đồng thời tham mưu báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh theo đúng quy định”, Chánh Thanh tra huyện Anh Sơn Nguyễn Văn Ba nói.

Xuân Thống