Tại thời điểm thanh tra về công tác quản lý chất lượng thuốc, bệnh viện chưa tiến hành làm hồ sơ gửi Sở Y tế TP Hải Phòng để công bố kho thuốc đạt tiêu chuẩn Thực hành Tốt Bảo quản thuốc (GSP) theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 

Bệnh viện đã tiến hành kiểm kê các kho thuốc định kỳ cuối năm hoặc kiểm kê đột xuất theo quý được thể hiện trong các báo cáo xuất, nhập, tồn các kho thuốc của bệnh viện. Tuy nhiên, thành phần trên báo cáo xuất, nhập, tồn chỉ có thông tin về thành phần Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng thuộc Trường Đại học Y dược Hải Phòng “người lập báo cáo” và ký tên, đóng dấu của giám đốc bệnh viện, chưa có một số thông tin cơ bản như: Hãng sản xuất, nước sản xuất, thông tin về số lô, hạn sử dụng của thuốc. Tuy nhiên, bệnh viện đã không lập thành biên bản kiểm kê theo quy định của Bộ Y tế.

Về công tác quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt, tại thời điểm thanh tra, báo cáo xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất của bệnh viện chưa đúng mẫu quy định.

Đối với việc kê đơn thuốc gây nghiện cho bệnh nhân ngoại trú, bệnh viện chưa thực hiện việc lập danh sách chữ ký mẫu của người kê đơn thuốc gây nghiện gửi cho các bộ phận liên quan theo quy định.

Bệnh viện để thuốc cấp cứu hết hạn trong tủ trực tại khoa lâm sàng (có 4 ống thuốc Morphin 10 mg/ml, số lô: 170419, hạn dùng 10/4/2022 tại Khoa Hồi sức cấp cứu). Bệnh viện đã kiểm tra, rà soát và đã báo cáo với đoàn. Sau khi có yêu cầu của đoàn thanh tra, số thuốc hết hạn sử dụng này đã được Khoa Dược thu hồi ngay, hiện đang được bảo quản tại khu vực “Biệt trữ” riêng chờ xử lý và huỷ theo quy định. 

Kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định về đấu thầu mua thuốc cũng chỉ ra một số tồn tại.

Gói thầu mua sắm trực tiếp thuốc Heparin và Xenetix năm 2021, trong Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 100/QĐ-BVYHP ngày 4/2/2021 có nêu thông tin “Mua sắm trực tiếp theo Hợp đồng số 01/2021/HĐ/BVĐKPT-CPC1 ngày 8/2/2021 giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 là chưa phù hợp về mặt thời gian và không đúng so với quy định.

Giá trị thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc Heparine và Xenetix <80%. Tuy nhiên, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng không có báo cáo giải trình với người có thẩm quyền về việc không thực hiện tối thiểu 80% giá trị của từng phần hợp đồng đã ký kết là không đúng so với quy định tại Khoản 3, Điều 37 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Đối với gói thầu mua sắm thuốc theo tên Generic (gồm 1.309 lô thuốc) theo Quyết định số 1338/QĐ-SYT ngày 15/11/2019 của Sở Y tế Hải Phòng, kết luận thanh tra chỉ rõ, bệnh viện lưu thiếu tài liệu của hợp đồng mua bán giữa bệnh viện và nhà thầu.

Đối với gói thầu mua sắm bổ sung thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (gồm 51 lô thuốc) theo Quyết định số 1836/QĐ-SYT ngày 3/12/2020 của Sở Y tế Hải Phòng, trong 5 thuốc được phân bổ, bệnh viện sử dụng 2 thuốc Amlor và Nexium có tỷ lệ sử dụng trên 80% so với phân bổ, 2 thuốc (Solu-Medrol và Seretide) có tỷ lệ sử dụng dưới 80% so với phân bổ và 1 thuốc Lipofundin không được sử dụng, không có thuốc nào mua vượt 120% so với số lượng được phân bổ. 

Bệnh viện chưa thực hiện việc thanh lý hợp đồng đã ký với các nhà thầu; lưu thiếu tài liệu của hợp đồng mua bán giữa bệnh viện và nhà thầu. 

Đối với việc thực hiện các quy định về đấu thầu mua thiết bị y tế, tại Quyết định số 864/QĐ-BVYHP ngày 27/9/2021 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu của bệnh viện là “chào hàng cạnh tranh qua mạng”. Bệnh viện thuê Công ty Cổ phần Tư vấn thẩm định giá VCHP lập E-Hồ sơ mời thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu là “E-HSMT đấu thầu rộng rãi”. Tuy nhiên, tại báo cáo thẩm định ngày 8/10/2021 của tổ thẩm định hồ sơ mời thầu của bệnh viện không báo cáo nội dung sai khác này, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 901/QĐ-BVYHP ngày 9/10/2021 về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu là “E-HSMT đấu thầu rộng rãi”. Thực tế tại gói thầu này, bệnh viện đã thực hiện đấu thầu theo quy trình “chào hàng cạnh tranh qua mạng” thực hiện theo đúng Quyết định số 864/QĐ-BVYHP ngày 27/9/2021 của Giám đốc Bệnh viện đã phê duyệt. 

Về công tác mua thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, tại thời điểm thanh tra, có 14/26 gói thầu mua test PCR, trong các quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các gói thầu chưa có có thông tin về “nguồn vốn” để thực hiện gói thầu theo quy định tại Điểm 3, Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ban hành ngày 26/11/2013. 

Đối với các gói thầu mua test nhanh, mua hoá chất xét nghiệm PCR và vật tư phòng, chống dịch COVID-19, bệnh viện chậm thực hiện việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và việc báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định. 

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng và các phòng, ban liên quan tiến hành rà soát, ban hành bổ sung các quy trình về công tác tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. Đặc biệt là các quy trình liên quan đến công tác quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc. 

Yêu cầu Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng rà soát, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động và thành lập đoàn kiểm tra nội bộ định kỳ hoặc đột xuất về công tác dược bệnh viện. Chú trọng kiểm tra công tác tiếp nhận, bảo quản, cấp phát thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế đảm bảo đúng quy định và tránh thất thoát, lãng phí...

Phương Anh