Đoàn đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch (Khách sạn Dolce Hanoi Golden Lake, Khách sạn Fortuna, Khu Căn hộ du lịch Fraser Suites Hanoi, Khách sạn La Casa Hà Nội và Công ty CP Đầu tư Du lịch Pico Việt Nam, 1 cơ sở là khu du lịch cấp TP (Khu Du lịch Ao Vua).

Kết luận chỉ ra, Khách sạn Dolce Hanoi Golden Lake, Khách sạn Fortuna, Khu Căn hộ du lịch Fraser Suites Hanoi, Khách sạn La Casa Hà Nội đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật: có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…

Thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ, hàng hóa có điều kiện, có giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ, giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối ngoại tệ.

Tuy nhiên, các cơ sở chưa bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ theo quy định tại bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015 về khách sạn - xếp hạng và bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7798:2014 về căn hộ du lịch - xếp hạng.

Cụ thể: Khách sạn Dolce Hanoi Golden Lake có Quyết định về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch số 785/QĐ-TCDL ngày 19/05/2023 do Tổng cục Du lịch cấp, công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao. Tuy nhiên, đối chiếu theo quy định tại bộ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015 về khách sạn - xếp hạng thì Khách sạn Dolce Hanoi Golden Lake chưa bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ đối với khách sạn được công nhận hạng 5 sao.

Tương tự, Khách sạn Fortuna có Quyết định về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch số 720/QĐ-TCDL ngày 16/6/2020 do Tổng cục Du lịch cấp, công nhận đạt tiêu chuẩn 4 sao. Nhưng kết luận nêu, Khách sạn Fortuna chưa bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ đối với khách sạn được công nhận hạng 4 sao.

Khách sạn La Casa Hà Nội, có Quyết định về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch số 419/QD-TCDL ngày 4/7/2019 do Tổng cục Du lịch cấp, công nhận đạt tiêu chuẩn 4 sao, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký. Song, đối chiếu theo quy định, Khách sạn La Casa Hà Nội chưa bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ đối với khách sạn được công nhận hạng 4 sao.

Khu Căn hộ du lịch Fraser Suites Hanoi có Quyết định về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch số 1000/QĐ-TCDL ngày 22/6/2022 do Tổng cục Du lịch cấp, công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký. Tuy nhiên, đối chiếu theo quy định tại bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7798:2014 về căn hộ du lịch - xếp hạng, Khu Căn hộ du lịch Fraser Suites Hanoi chưa bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ đối với khu căn hộ du lịch được công nhận hạng 5 sao.

Thanh tra, việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh khu, điểm du lịch tại Khu Du lịch Ao Vua, kết luận nêu Khu Du lịch Ao Vua có Quyết định số 4233/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND TP Hà Nội về việc công nhận khu du lịch cấp TP. Khu du lịch có cảnh quan, suối thác và không gian xanh, sạch, đẹp, kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống, tham quan của khách du lịch, đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, bố trí nguồn nhân lực đảm bảo phục vụ khách du lịch.

Tuy nhiên, Khu Du lịch Ao Vua chưa hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch tại khu du lịch và thủ tục công nhận cơ sở ăn uống, mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định.

Căn cứ kết quả thanh tra, xét tính chất, mức độ vi phạm của các doanh nghiệp, Thanh tra Bộ yêu cầu các cơ sở chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

Đối với 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đã được công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch (Khách sạn Dolce Hanoi Golden Lake, Khách sạn Fortuna, Khách sạn La Casa Hà Nội, Khu Căn hộ du lịch Fraser Suites Hanoi) phải khắc phục các tồn tại về nguồn nhân lực, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng nhân viên kịp thời đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định ứng với hạng cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận.

Đối với Khu Du lịch Ao Vua kịp thời bổ sung, cung cấp dịch vụ hướng dẫn viên tại điểm và đảm bảo tiêu chuẩn của các cơ sở cơ sở ăn uống, mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định.

Sở Du lịch TP Hà Nội tăng cường phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, khu du lịch trên địa bàn thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ du lịch; chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở tiến hành rà soát, đánh giá, đánh giá lại hiện trạng của các khu du lịch đã được công nhận trên địa bàn; tham mưu cho UBND TP Hà Nội xử lý các trường hợp không đảm bảo điều kiện công nhận khu, điểm du lịch theo quy định trên địa bàn TP.

Chủ động, kịp thời mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên phục vụ tại các cơ sở lưu trú du lịch và nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Tăng cường công tác thẩm định, đánh giá và công nhận đối với các cơ sở ăn uống, mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; kiểm tra, thẩm định các cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch theo quy định.

Thanh tra Sở Du lịch TP Hà Nội kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra của các đơn vị, báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị cho Thanh tra Bộ. Tăng cường công tác thanh tra chuyên đề về việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch trên địa bàn TP.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tăng cường rà soát hồ sơ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ của người quản lý, trưởng bộ phận và nhân viên phục vụ của các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch khi làm hồ sơ đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; đề xuất sửa đổi về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ đối với trưởng bộ phận, nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Gửi các quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch cho Thanh tra Bộ để phục vụ việc thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin về hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, góp phần phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch

Bảo Anh