Ngày 17/11/2023, Thanh tra tỉnh Bến Tre đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 1542/TB-TT về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài chính, tài sản, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc (giai đoạn từ ngày 1/1/2019 tới ngày 31/12/2022).

Qua thanh tra cho thấy, ngoài những mặt tích cực đã đạt được, Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc vẫn còn để xảy ra nhiều hạn chế, thiếu sót cần sớm khắc phục. Cụ thể:

Trong công tác quản lý tài chính, tài sản, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, Văn phòng Sở đã lập sổ kế toán trên phương tiện điện tử nhưng không in ra giấy, đóng thành quyển là chưa đúng quy định tại điểm c khoản 5 Điều 5 Thông tư số 107/2017/TT- BTC.

Bên cạnh đó, Văn phòng Sở không mở sổ để theo dõi số lượng ấn chỉ phôi và vật liệu đi kèm dùng in giấy phép lái xe, khi nhập - xuất có ghi nhận trên bảng theo dõi nhưng chưa thể hiện đầy đủ chữ ký xác nhận của những người có liên quan; định kỳ (hàng tháng, quý) kế toán không đối chiếu, xác nhận số lượng nhập, xuất, tồn là không đúng theo quy định tại khoản 1.6 phụ lục số 02 Thông tư số 107/2017/TT-BTC.

Tại Thanh tra Sở, qua thanh tra xác định mở chưa đầy đủ các sổ kế toán là không đúng theo quy định tại Điều 26 Luật Kế toán năm 2015 và Điều 5 Thông tư số 107/2017/TT-BTC. Chi tiền phụ cấp ca đêm nhưng không quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ là không đúng quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC- BNV.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra, Trung tâm Quản lý phà và Bến xe Bến Tre (Trung tâm QLP&BX) chưa có phương án sắp xếp lại bến xe, chưa chuyển đổi công năng sử dụng theo mục tiêu đầu tư xây dựng công trình bến xe tỉnh Bến Tre tại Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tỉnh; chưa ký hợp đồng thuê đất đối với 2 thửa đất trụ sở Văn phòng Trung tâm QLP&BX và Bến xe tỉnh Bến Tre, dẫn đến việc Trung tâm QLP&BX chưa nộp tiền thuê đất từ tháng 7/2014 đến nay; chưa thực hiện thoái vốn phần vốn góp vào Công ty Cổ phần Du lịch Hoàng Lam theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 86/UBND-KT ngày 7/1/2021.

Còn tại Cảng vụ Đường thủy nội địa Bến Tre, qua thanh tra phát hiện số liệu quyết toán của Sở GTVT với Cảng vụ Đường thủy nội địa Bến Tre có chênh lệch doanh thu từ nguồn phí của tháng 12/2020 giữa năm 2020 và năm 2021.

Liên quan đến việc trích giảm chênh lệch thu, chi theo Kết luận số 963/KLTT-SGTVT ngày 15/5/2018 của Sở GTVT, đến ngày 31/12/2022, Cảng vụ Đường thủy nội địa Bến Tre vẫn còn nợ tạm ứng và nợ phải thanh toán số tiền hơn 400 triệu đồng…

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, qua thanh tra xác định chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư khi thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình chưa chặt chẽ nên không phát hiện ra một số sai sót nhỏ của các đơn vị tư vấn thiết kế đã lập dự toán tính thừa khối lượng một số công tác của 7/11 công trình được kiểm tra. Khi nghiệm thu thanh toán có tính lại khối lượng thực tế thi công nhưng không phát hiện một vài công tác khối lượng dự toán tính thừa, dẫn đến thanh toán thừa cho đơn vị thi công với số tiền hơn 75 triệu đồng.

Hồ sơ mời thầu gộp một số công tác cùng hạng mục vào một khối lượng chung để mời thầu là chưa phù hợp, gây khó khăn trong việc nghiệm thu, thanh toán khi khối lượng thực tế thi công có thay đổi so với hồ sơ thiết kế. Việc thẩm định hồ sơ mời thầu chưa đúng quy định tại Điều 105 Nghị định số 63/2014/NĐ- CP, đã trình phê duyệt khi chưa đảm bảo sự phù hợp về nội dung giữa hồ sơ mời thầu so với hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu.

Một số đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát, tính dự toán một số công tác không chính xác nên quá trình thi công phải điều chỉnh khối lượng; một số đơn vị tư vấn thiết kế tính dự toán không đúng thực tế, không đúng với bản vẽ thi công được duyệt ở một số hạng mục công trình; tính thừa khối lượng; một số công trình có bản vẽ không thể hiện chi tiết khối lượng làm cơ sở cho việc lập dự toán thi công…

Tổng số tiền sai phạm qua thanh tra phát hiện và kiến nghị thu hồi, nộp vào ngân sách Nhà nước là hơn 75 triệu đồng do thanh toán thừa khối lượng cho các đơn vị thi công của 7/11 công trình được kiểm tra.

Trước những hạn chế, thiếu sót nêu trên, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở GTVT sớm chấn chỉnh những hạn chế về công tác quản lý tài chính, tài sản, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước tại Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Trung tâm QLP&BX, Cảng vụ Đường thủy nội địa và chấn chỉnh những hạn chế về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ…

Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có những sai sót trong công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản như kết luận thanh tra đã nêu. Giám đốc Sở GTVT chịu trách nhiệm thu hồi và nộp số tiền hơn 75 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh…

Chu Tuấn