Nhiều nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm, sai phạm

Thanh tra tỉnh Điện Biên xác định, có rất nhiều nguyên nhân tác động, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện đền bù, hỗ trợ GPMB dự án. Cụ thể: 

Do tổng số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất thu hồi lớn; tuy nhiên số lượng nhân lực tham gia công tác GPMB hạn chế, chưa tương xứng với khối lượng công việc được giao, trình độ chuyên môn chưa đồng đều, phải trưng tập nhiều công chức xã, phường chưa có kinh nghiệm dẫn tới nhiều thiếu sót, quá trình thực hiện phải điều chỉnh, bổ sung nhiều phương án. 

Thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ GPMB tương đối gấp, dẫn đến công tác kiểm tra, rà soát các hồ sơ chưa đầy đủ. 

Công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã, phường thuộc thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điên Biên còn nhiều bất cập, hạn chế; việc rà soát chỉnh lý, cập nhật các thông tin thay đổi, biến động diện tích và tình hình sử dụng đất hàng năm chưa kịp thời. Nguồn gốc sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn dự án phức tạp, thông tin lưu trữ không đầy đủ qua các thời kỳ.

Công tác kiểm tra, kiểm đếm lập hồ sơ của một số công chức, viên chức thuộc bộ phận được giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm đếm còn chưa làm hết trách nhiệm.

Công tác thẩm định tại một số đợt, phương án của các cơ quan chuyên môn chưa thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao, chưa xem xét đầy đủ các căn cứ cụ thể… dẫn đến không phát hiện hết các tồn tại sai phạm trong quá trình lập hồ sơ của cơ quan, đơn vị liên quan; thậm chí có trường hợp đã được chính quyền địa phương xác nhận không thuộc hộ sản xuất nông nghiệp song vẫn chi hỗ trợ chuyển đổi nghề. 

Việc xác nhận nhân hộ khẩu trực tiếp sản xuất nông nghiệp còn thực hiện chưa chính xác, nhận thức của người dân còn hạn chế, người dân chưa trung thực trong quá trình kê khai về nguồn gốc sử dụng đất, thông tin về nhân khẩu, hộ khẩu trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp để nhận tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề. 

Công tác bàn giao đất đai giữa các địa phương trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính thiếu cụ thể, thiếu chặt chẽ. UBND xã Thanh Luông và UBND phường Thanh Trường thực hiện việc bàn giao chưa đầy đủ, chưa đúng quy định về quản lý đất đai trên địa bàn... Do vậy, khi thực hiện dự án xảy ra tồn tại, sai phạm trong việc lãnh đạo UBND xã, phường ký xác nhận về nguồn gốc đất, loại đất…

Trách nhiệm liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân 

Thanh tra tỉnh Điện Biên xác định trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, sai phạm thuộc trách nhiệm của UBND thành phố Điện Biên Phủ, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và các tập thể, cá nhân có liên quan. 

Tồn tại, sai phạm trong công tác kiểm đếm, kiểm tra, lập các biên bản cung cấp thông tin đầu vào thiếu đầy đủ, thiếu chính xác; tính toán, xây dựng, trình duyệt các phương án bồi thường hỗ trợ thiếu chính xác, thiếu cơ sở, sai quy định pháp luật, sai đối tượng thuộc trách nhiệm của Trung tâm Quản lý đất đai thành phố.

leftcenterrightdel

Ngày 2/12/2023, Cảng Hàng không Điện Biên đã hoạt động trở lại và đón những chuyến bay thương mại đầu tiên bằng máy bay cỡ lớn, hiện đại Airbus A320 và A321. Ảnh: ACV 

Tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong công tác xác minh, xác nhận về nguồn gốc đất, đối tượng là hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp, về thời điểm cư trú, tạm trú thuộc trách nhiệm của UBND phường Thanh Trường và Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ; UBND xã Thanh Luông, huyện Điện Biên; Công an phường Thanh Trường. 

Tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong công tác thẩm định về nguồn gốc đất, tờ trình, quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc trách nhiệm Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Điện Biên Phủ.

Tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong công tác thẩm định nội dung bồi thường, hỗ trợ về cây trồng, vật nuôi, chế độ chính sách, hỗ trợ; trách nhiệm thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Điện Biên Phủ.

Tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong công tác thẩm định nội dung bồi thường, hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc thuộc trách nhiệm Phòng Quản lý đô thị thành phố Điện Biên Phủ.

Tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong công tác thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc trách nhiệm tổ công tác theo Quyết định số 1035/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên. 

Yêu cầu thu hồi hơn 16,7  tỷ đồng;  tổ chức kiểm điểm trách nhiệm

Trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra đã yêu cầu các đơn vị có sai phạm khắc phục, nộp số tiền sai phạm vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh số tiền 272.323.200 đồng.

Thanh tra tỉnh Điện Biên kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc thu hồi số tiền sai phạm 16.701.727.327 đồng. 

Chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng rà soát, xác định chi phí công trình ép cọc móng nhà hộ gia đình ông Dương Minh Thụ - bà Vũ Thị Năm đã thanh toán số tiền 1.316.621.501 đồng chưa đảm bảo cơ sở. 

Chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ trên cơ sở các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm tiến hành xem xét trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan đối với từng nội dung thiếu sót, sai phạm cụ thể để có hình thức xử lý đúng theo quy định. 

Chỉ đạo Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, xem xét trách nhiệm đối với các cá nhân thuộc tổ công tác liên ngành của tỉnh thành lập theo quyết định 1035/QĐ-UBND của UBND tỉnh, tùy vào tính chất mức độ sai phạm, các đơn vị chủ quản xem xét, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền. 

Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố Điện Biên Phủ, xem xét trách nhiệm đối với Công an phường Thanh Trường trong việc xác nhận nhân khẩu không đúng thực tế, dẫn đến UBND thành phố giao đất sai cho 7 trường hợp tại điểm tái định cư số 3.

Kiến nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiến hành thu hồi số tiền đã chi thanh toán đền bù, bồi thường, hỗ trợ sai quy định nộp NSNN. Trường hợp các cá nhân có trách nhiệm khắc phục sai phạm nêu trên không thu hồi kịp thời, dứt điểm các khoản tiền sai phạm, chuyển vụ việc cơ quan công an để điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. 

Rà soát, xử lý thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 8 trường hợp không đủ điều kiện cấp đất có thu tiền sử dụng đất tại điểm tái định cư số 3…

Kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Điện Biên trên cơ sở các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm tiến hành xem xét trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Thanh Luông và các cá nhân có liên quan đối với từng nội dung thiếu sót, sai phạm cụ thể để có hình thức xử lý đúng theo quy định.

Trần Kiên