Từ kết quả thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết 73/NQ-CP và 116/NQ-CP của Chính phủ; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của UBND tỉnh Hưng Yên (giai đoạn 2011 - 6/2022), TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức, chỉ đạo các sở, ngành cần kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong việc tổ chức triển khai và tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 và 116/NQ-CP ngày 6/12/2019 của Chính phủ.

UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, cụ thể hoá việc triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của Nghị quyết 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 và 116/NQ-CP ngày 6/12/2019 của Chính phủ…

Đối với dự án được chấp thuận chủ đầu tư không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật về nhà ở như Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân khu A - Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 thuộc Khu đô thị phố Nối. TTCP đề nghị các cơ quan chức năng rà soát hồ sơ pháp lý để đấu thầu lựa chọn lại chủ đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật về hình sự hoặc đến ngày 30/6/2025 chưa thực hiện việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, thì chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Đối với 3 dự án: Khu nhà ở Hoàng Anh; Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hùng Vương Hưng Yên; Đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại, nhà ở đô thị, TTCP cho biết, đến thời điểm thanh tra, các dự án cơ bản hoàn thành, chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất với Nhà nước hoặc đã bán chuyển nhượng nhà, đất cho hộ gia đình, cá nhân. Việc đấu thầu dự án có sử dụng đất nhằm lựa chọn chủ đầu tư có năng lực thực hiện dự án, thời điểm lựa chọn chủ đầu tư chưa liên quan tới việc tính giá đất khi được giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sau này.

Đối với dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Lạc Hồng Phúc, TTCP đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc bổ sung, điều chỉnh, ủy quyền từ chủ đầu tư cho đơn vị thực hiện dự án trong quyết định chủ trương đầu tư và giao đất cho đơn vị thực hiện dự án để xử lý, thu nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có), đảm bảo không để thất thoát ngân sách Nhà nước.

TTCP đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo kiểm tra, rà soát và xác định lại tiền sử dụng đất tại các lần giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất đối với một số dự án có hạn chế, thiếu sót, đảm bảo tính đúng, tính đủ, đúng thời điểm có hiệu lực pháp luật, không để thất thoát ngân sách Nhà nước đối với các dự án: Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Minh Quang; Mở rộng Khu công nghiệp Thăng Long II (Thăng Long giai đoạn 2); Đầu tư xXây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Lạc Hồng Phúc; Cụm công nghiệp Minh Khai mở rộng; Khu nhà ở và Trung tâm thương mại phố Nối; Khu nhà ở Hoàng Anh; Trung tâm thương mại và nhà ở biệt thự Phố Hiến; Khu nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp phố Nối; Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hùng Vương Hưng Yên; Trung tâm thương mại và nhà ở Như Quỳnh; Đầu tư xây dựng khu nhà ở, Bến xe khách Mỹ Hào và Nhà máy Cấp nước sạch Bình Minh Hưng Yên; Khu nhà ở Phúc Thành...

TTCP cũng đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên xem xét, xử lý việc chậm tiến độ theo quy định pháp luật đối với việc đầu tư các dự án có nguyên nhân khách quan; kiểm tra, rà soát việc chậm tiến độ đầu tư xây dựng đối với một số hạng mục của một số dự án, đánh giá nguyên nhân và có biện pháp xử lý nghiêm việc chậm tiến độ theo quy định đối với hạng mục trung tâm thương mại thuộc dự án khu nhà ở và trung tâm thương mại phố Nối do Công ty TNHH An Phát làm chủ đầu tư; hạng mục Khu Nhà ở cho người thu nhập thấp phải ưu tiên đầu tư nhưng chưa tiến hành xây dựng tại dự án Khu nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp phố Nối (Phố Nối House) do Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Tân Sáng làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tỉnh xem xét, xử lý việc chậm tiến độ hạng mục tòa trung tâm thương mại, nhà chung cư 9 tầng trên khu đất HH1 chưa thi công xây dựng tại dự án Trung tâm Thương mại và nhà ở Như Quỳnh do Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng công trình I làm chủ đầu tư; xem xét, đánh giá năng lực thực hiện của chủ đầu tư dự án Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hùng Vương Hưng Yên, có biện pháp xử lý theo quy định.

Các cơ quan liên quan cần xác định số tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, thu ngân sách bổ sung đối với 2 dự án được kiểm tra, với số tiền tạm tính là gần 4 tỷ đồng tại dự án Nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Lạc Hồng Phúc và dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở, bến xe khách Mỹ Hào.

TTCP cũng đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót trên. Khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với những hạn chế, thiếu sót trong công tác quy hoạch; công tác quản lý sử dụng đất đai, đảm bảo tính đúng, tính đủ, đúng thời điểm theo quy định của pháp luật.

“Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện trường hợp gây thất thoát ngân sách Nhà nước, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì phải chuyển cơ quan điều tra để xử lý”, kết luận thanh tra nêu rõ.

TTCP kiến nghị UBND tỉnh Hưng yên chỉ đạo Thanh tra tỉnh tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các nội dung được chỉ ra qua công tác thanh tra.

Song Phương