Ban hành 16 quyết định thu tiền của các nhà thầu

Kết luận thanh tra cho thấy, thuyết minh báo cáo kinh tế - kỹ thuật của một số công trình do Ban Quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư chưa cụ thể về các nội dung; hồ sơ thiết kế chưa xây dựng chi tiết phương án vận chuyển đổ thải đất, phế thải để làm căn cứ tổ chức thi công.

Đoàn thanh tra đã xác định có 2 đơn vị tư vấn thiết kế vi phạm trong hoạt động tư vấn khảo sát, thiết kế; đồng thời đã lập biên vi phạm hành chính để làm cơ sở kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Ban Quản lý dự án huyện có 7/101 dự án phải điều chỉnh quy mô kỹ thuật, trong đó, có 6 dự án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư hơn 32 tỷ đồng (các dự án được phân bổ thêm để sử dụng hết nguồn vốn kết dư của Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn năm 2016-2020), 1 dự án điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư hơn 6 tỷ đồng.

Công tác nghiệm thu khối lượng, đơn giá công tác xây lắp của 18 gói thầu xây dựng tại Ban Quản lý dự án huyện chưa phù hợp với quy định; giá trị nghiệm thu chênh lệch giảm; nguyên nhân là do các nhà thầu tổng hợp khối lượng, đơn giá nghiệm thu chưa phù hợp với biện pháp thi công, hồ sơ hoàn công và bản vẽ thiết kế. 

Công trình xử lý sạt lở kết hợp với chỉnh trị dòng suối Nậm Kim khu vực thị trấn Mù Cang Chải phải điều chỉnh, bổ sung khoản tiền thuế tài nguyên phát sinh tại công trình xây dựng trong dự toán…

Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái đã ban hành 16 quyết định thu tiền của 12 nhà thầu xây dựng.

Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính 2 đơn vị tư vấn thiết kế có vi phạm trong hoạt động tư vấn khảo sát, thiết kế và kiến nghị Chánh Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ xử phạt đến người có thẩm quyền xử lý. Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Chuyển điều tra sai phạm của Trường PTDTBT Tiểu học Khao Mang

Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc quản lý, thu, chi, điều hành ngân sách năm 2020, 2021 tại UBND huyện Mù Cang Chải và kiểm tra việc sử dụng thanh, quyết toán các nguồn kinh phí tại 14 phòng, ban, đơn vị, xã, thị trấn.

UBND huyện Mù Cang Chải chưa thực hiện nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí hết nhiệm vụ chi năm 2021 hơn 9 tỷ đồng theo quy định; chưa bao quát hết được các khoản chi, dẫn đến còn sử dụng nguồn dự phòng để bổ sung cho các đơn vị chi cho các nhiệm vụ chưa có trong dự toán đầu năm.

Kết quả thanh tra việc sử dụng thanh, quyết toán các nguồn kinh phí tại 14 phòng, ban, đơn vị, xã, thị trấn, phát hiện: Một số chứng từ sửa chữa, mua văn phòng phẩm, thanh toán công tác phí, làm thêm giờ; Báo cáo quyết toán phần thuyết minh... chưa đảm bảo đầy đủ theo quy định.

Đặc biệt, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học Khao Mang đã có hành vi lập chứng từ không đúng thực tế để rút tiền ngân sách và chi khống tiền lương của nhân viên nấu ăn (ông Xống Bá Chài) tháng 10, 11, 12/2021 và tháng 1, 2, 3/2022.

Thanh tra tỉnh Yên Bái nhận thấy, việc lập chứng từ, chi khống tiền ngân sách của Trường PTDTBT Tiểu học Khao Mang có dấu hiệu của tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi làm việc xin ý kiến Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Yên Bái và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái về điều kiện chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái nhận thấy vụ việc đúng là có dấu hiệu tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ như nhận định của cơ quan thanh tra.

Chánh Thanh tra tỉnh quyết định chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mù Cang Chải để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bài 2: Nhiều sai phạm trong quản lý đất đai

Bùi Bình