Ngày 2/2/2024, Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu Bùi Thanh Nguyên đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 07/KL-TTT về thanh tra toàn bộ vụ việc giải quyết, thỏa thuận và cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Dương Văn Húa (đất trường học tại ấp Phước Thành, xã Phước Long) đối với UBND huyện Phước Long. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, có dấu hiệu cố ý làm trái quy định pháp luật gây thất thoát tài sản Nhà nước nhiều tỷ đồng…

Vi phạm quy định về quản lý đất đai

Qua thanh tra việc giải quyết của cấp có thẩm quyền trong xử lý đất bị hộ ông Dương Văn Húa lấn chiếm cho thấy, việc kiểm tra, xác minh nguồn gốc SDĐ bị lấn chiếm đối với hộ ông Húa có vi phạm.

Kết quả kiểm tra, xác minh các hồ sơ, năm 1981, gia đình ông Húa trở lại khu vực ấp Phước Thành, xã Phước Long xây dựng nhà ở tại vị trí mà gia đình ông Húa sử dụng xây dựng nhà ở trước năm 1975, không nằm trong vị trí lấn, chiếm (diện tích 209,1m2 được cấp GCNQSDĐ ngày 28/11/2019, không nằm trong diện tích đất lấn, chiếm) và báo cáo của UBND xã Phước Long, các đoàn, tổ kiểm tra trước đó và đối chiếu tại tờ bản đồ số 10, thửa số 95 ngày 12/1/1995 bản đồ 299 cho thấy diện tích 4.848m2 đất bị ông Húa lấn, chiếm có nguồn gốc từ đất công có diện tích 20.960m2 do UBND xã quản lý, sử dụng xây dựng trụ sở UBND xã (cũ), trạm y tế, trường học...

Sau năm 1990, trường tiểu học và trường trung học cơ sở di dời đi nơi khác, còn một số dãy phòng học trường tiểu học vẫn hoạt động đến năm 1997 mới dời đi, ông Húa SDĐ trống trồng cây trái, hoa màu với diện tích 4.848m2 và lấn, chiếm xây dựng nhà ở bán kiên cố cho các con năm 2000, 2001, 2002.

UBND xã Phước Long xác nhận việc đăng ký, kê khai toàn bộ khu đất lấn, chiếm khi triển khai đo vẽ bản đồ địa chính theo Quyết định số 323/QĐ- UBND ngày 16/12/2005 của UBND tỉnh Bạc Liêu là vi phạm quy định về quản lý đất đai ở địa phương, công tác quản lý Nhà nước đối với đất công để hộ ông Húa kê khai, quản lý, sử dụng.

Kết quả giải quyết, xử lý khiếu nại liên quan đến đất bị lấn, chiếm của hộ gia đình ông Húa đã được UBND tỉnh cho ý kiến xử lý tại Thông báo số 112/TB-UBND ngày 25/8/2014 và Thông báo số 133/TB-UBND ngày 26/9/2017, nhưng UBND huyện Phước Long không tổ chức thực hiện mà chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập 2 biên bản thỏa thuận để lập báo cáo, đề xuất xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến chỉ đạo cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Húa với tổng diện tích 3.498,8m2 là vượt thẩm quyền.

Sự thỏa thuận hiến đất phần diện tích 1.349,2m2/4.848m2 đất để làm đường, xây dựng chợ Phó Sinh vào mục đích công không đủ điều kiện thực hiện quyền tặng, cho QSDĐ theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013.

Việc cấp GCNQSDĐ mà không thu tiền SDĐ với tổng diện tích đất là 3.498,8m2 cho hộ ông Húa là sai quy định tại đoạn 2 Khoản 1 Điều 227 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục thu hồi đất theo các quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 66; điểm d Khoản 1 Điều 76 và Điều 69, 82 Luật Đất đai 2013 và Khoản 1 Điều 3, Điều 24 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc UBND xã Phước Long xác nhận đất không tranh chấp nhưng thực tế đất hộ ông Húa lấn, chiếm được UBND tỉnh đang chỉ đạo xử lý là vi phạm quy định về quản lý đất đai; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của huyện xác nhận đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ... là sai quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP…

Kết luận cũng cho rằng, việc không thực hiện ý kiến xử lý tại Thông báo số 112/TB-UBND và Thông báo số 133/TB-UBND của UBND tỉnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên dẫn đến gây thất thoát tài sản Nhà nước, cần được điều tra làm rõ xử lý theo quy định…

leftcenterrightdel
 Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm xử lý có hình thức đối với tập thể lãnh đạo UBND huyện Phước Long, trọng tâm là Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách đối với UBND huyện Phước Long... Ảnh: C.T

Chuyển cơ quan điều tra

Trước những sai phạm được phát hiện, Chánh Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Phước Long thực hiện nghiêm việc thu hồi các GCNQSDĐ đã cấp sai đối tượng với hộ ông Húa diện tích 1.345,5m2 theo quy định Luật Đất đai năm 2013 và khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Không thu hồi GCNQSDĐ đã cấp trái pháp luật trong các trường hợp quy định Khoản 5 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, mà áp dụng xử lý truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại thực tế cho Nhà nước theo quy định của pháp luật quy định tại Điều 206 Luật Đất đai năm 2013 đối với hộ ông Húa diện tích 2.153,3m2

Chánh Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Bí thư Tỉnh ủy kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Long, trọng tâm là Bí thư Huyện ủy tại thời điểm để xảy ra hạn chế, thiếu sót trong việc cho ý kiến giải quyết, xử lý phần đất lấn, chiếm đối với hộ gia đình ông Húa và cấp GCNQSDĐ mà không thu tiền SDĐ theo quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước diện tích 3.498,8m2 đất với tổng số tiền (tạm tính) thời điểm năm 2017 là hơn 6,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Chánh Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm xử lý có hình thức đối với tập thể lãnh đạo UBND huyện Phước Long, trọng tâm là Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách đối với UBND huyện Phước Long, tại thời điểm để xảy ra sai phạm, hạn chế, thiếu sót…

Đặc biệt, Chánh Thanh tra tỉnh còn kiến nghị chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể các hành vi vi phạm gồm: Trong hồ sơ địa chính theo bản đồ 299 ngày 12/1/1995 thể hiện phần đất trên do UBND xã quản lý, nhưng khi triển khai đo, vẽ bản đồ địa chính theo Quyết định số 323/QĐ- UBND ngày 16/12/2005 của UBND tỉnh Bạc Liêu thì UBND xã Phước Long, UBND huyện Phước Long cho hộ ông Húa đăng ký, kê khai toàn bộ khu đất lấn, chiếm là vi phạm quy định về quản lý đất đai ở địa phương (từ đất công do nhà nước quản lý sang đất do cá nhân quản lý, sử dụng).

Chủ tịch UBND huyện Phước Long chỉ đạo thỏa thuận cấp GCNQSDĐ và hiến đất cho Nhà nước tại biên bản ngày 16/01/2017 và biên bản ngày 29/9/2017 mà không thu tiền SDĐ đối với hộ ông Húa diện tích 3.498,8m2, không thực hiện ý kiến kết luận Phó Chủ tịch UBND tỉnh vi phạm Điều 188 Luật Đất đai 2013, đoạn 2 Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, có dấu hiệu cố ý làm trái quy định pháp luật gây thất thoát tài sản Nhà nước diện tích đất 3.498,8m2 đất với tổng số tiền (tạm tính) thời điểm năm 2017 là hơn 6,2 tỷ đồng (số tiền này bao gồm chênh lệch đấu giá QSDĐ và cá nhân sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, cho thuê... thu lợi trong gần 6 năm, từ năm 2017 tới 2023)…

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin việc.

Chu Tuấn