Chưa ký lại hợp đồng thuê đất 

Theo kết luận thanh tra, Công ty được UBND tỉnh Lạng Sơn cho thuê đất tại Quyết định số 2020/QĐ-UB-KT ngày 27/10/2003 để xây dựng văn phòng đại diện, cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm tại cửa khẩu Tân Thanh, diện tích 577,8m2 thuộc một phần lô D2, bản đồ quy hoạch cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, thời hạn thuê đất đến 27/10/2033. 

Kết luận chỉ ra, sau khi được UBND tỉnh cho thuê đất, Công ty đã ký hợp đồng thuê đất và được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền SDĐ ngày 19/10/2007, số vào sổ cấp giấy T00334; ngày 20/11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp lại Giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp giấy CT04251 (chứng nhận bổ sung tài sản gắn liền với đất). Hợp đồng thuê đất đã hết thời gian ổn định đơn giá lần đầu (5 năm), nhưng đến nay Công ty chưa thực hiện ký lại hợp đồng thuê đất và chưa làm thủ tục điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo.

Tại thời điểm thanh tra, Công ty sử dụng 1 khu nhà 2 tầng, diện tích xây dựng 100m2 (xây thông tầng để sử dụng làm địa điểm giao dịch hàng hóa, sinh hoạt của cán bộ) và cho 2 cá nhân người Việt Nam thuê 2 gian phòng tại khu nhà 2 tầng (xây thông tầng) phía tiếp giáp đường trục chính cửa khẩu Tân Thanh, để sử dụng làm địa điểm kinh doanh dịch vụ Mobifone và gội đầu, cắt tóc (có hợp đồng thuê nhà từ năm 2018, với giá thuê là 1triệu đồng/tháng và 500.000 đồng/tháng), tổng sổ tiền cho thuê phòng, tính đến ngày 1/6/2019 (thời điểm thông qua dự thảo kết luận thanh tra) là 22,5 triệu đồng. 

SDĐ không đúng mục đích

Việc Công ty cho cá nhân thuê các gian phòng để làm địa điểm kinh doanh dịch vụ Mobifone và gội đầu, cắt tóc từ năm 2018, là không đúng mục đích SDĐ tại quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh (xây dựng văn phòng đại diện, cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm) và Giấy đăng ký kinh doanh đã được cấp, vi phạm quy định tại Khoản 24, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013.

UBND tỉnh chỉ ra, đối với các tồn tại, sai phạm của Công ty trong lĩnh vực đất đai có phần trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường đã chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra thường xuyên, định kỳ đối với hoạt động của các đơn vị, tổ chức được UBND tỉnh cho thuê đất, để kịp thời phát hiện các tồn tại, sai phạm trong quá trình hoạt động của các đơn vị, tổ chức để chấn chỉnh và hướng dẫn khắc phục kịp thời; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND huyện Văn Lãng, UBND xã Tân Thanh chưa thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước của đơn vị tại địa phương, chưa thường xuyên kiểm tra hoạt động của các đơn vị, tổ chức trên địa bàn, do đó, không kịp thời phát hiện sai phạm để có phương án đề xuất, tham mưu giải quyết theo quy định.

Xây dựng các hạng mục không đúng thiết kế

Công ty được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 59/GP-XD ngày 12/7/2004 để xây dựng công trình cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm. Đối chiếu kết quả kiểm tra hiện trạng xây dựng so với Giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế công trình đã được Sở Xây dựng phê duyệt, cho thấy:

Tường ngăn tầng 1 và tầng 2 thi công không đúng thiết kế (theo thiết kế tường xây 220 nhưng thực tế tầng 1 quây tôn, tầng 2 xây tường 110).

Tại hạng mục nhà 2 tầng phía đường nhánh cửa khẩu Tân Thanh, công trình do Công ty tự ý xây dựng đưa vào sử dụng từ năm 2005, diện tích sàn 200m2 nhưng không có trong nội dung giấy phép xây dựng.

Công ty không xây dựng hạng mục kho hàng, hiện trạng là sân đổ bê tông có lợp mái tôn tạm.

Khi Công ty xây dựng các công trình, Sở Xây dựng là cơ quan cấp giấy phép xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND huyện Văn Lãng, UBND xã Tân Thanh chưa kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý theo quy định, dẫn đến việc xây dựng sai phép chưa được xử lý kịp thời.

UBND tỉnh đề nghị Công ty chấp hành đầy đủ các quy định về pháp luật đất đai và pháp luật khác liên quan trong quá trình quản lý, SDĐ; chấm dứt việc cho mượn tài sản trên đất để đưa đất vào sử dụng đúng mục đích; thực hiện ký lại hợp đồng thuê đất, xác định đơn giá thuê đất theo quy định.

Nộp lại cho Nhà nước số tiền 22,5 triệu đồng có được do cho thuê các gian phòng trái pháp luật. 

Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đất đai do chưa làm tốt công tác kiểm tra để chấn chỉnh, xử lý kịp thời những sai phạm trong việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty; hướng dẫn Công ty thực hiện biện pháp khắc phục các vi phạm nêu trên; kiểm tra và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nếu Công ty không khắc phục các vi phạm. Chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính xác định lại đơn giá thuê đất cho Công ty theo quy định.

Bảo Anh