Như Báo Thanh tra phản ánh, Thanh tra Chính phủ vừa có Thông báo kết luận thanh tra số 2376/TB-TTCP về việc quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai khoáng sản và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, qua đó chỉ ra hàng loạt sai phạm.

Hàng loạt dự án chậm tiến độ

Thực hiện pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn tồn tại, hạn chế. Cụ thể, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối năm 2016-2020 của tỉnh Quảng Bình còn chậm. Một số chỉ tiêu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi thực hiện đạt tỷ lệ thấp.

Về giao đất, cho thuê đất, 2 dự án có sử dụng đất rừng trồng phòng hộ, đất rừng trồng sản xuất, nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định của Luật Bảo vệ rừng năm 2014 (dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh, Công ty Cổ phần Đức Thắng...).

UBND tỉnh chưa xử lý dứt điểm các tồn tại đối với 35 hộ kinh doanh theo Kết luận thanh tra 3227/KL-TTCP ngày 25/12/2009 của Thanh tra Chính phủ và Văn bản số 552/VP-UBND ngày 20/9/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình.

Bên cạnh đó, về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, có 13 dự án được giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ đầu tư hoặc ngừng, tạm ngừng hoạt động, chưa được xử ý kịp thời.

Tiền sử dụng đất còn nợ đến 30/6/2017 là hơn 54,6 tỷ đồng.

"Trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh trong việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý và các sở, ngành, địa phương liên quan", Thanh tra Chính phủ xác định.

Nhiều vi phạm về xây dựng

Nhiều vi phạm về thực hiện pháp luật trong đầu tư xây dựng cũng được Thanh tra Chính phủ phát hiện, chỉ rõ. Cụ thể, về quy hoạch xây dựng, tỉnh chậm bố trí vốn cho các dự án quy hoạch, cho phép điều chỉnh quy hoạch chưa chặt chẽ theo quy định.

Việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 chưa phù hợp với quy hoạch 1/2000 đã được phê duyệt như: Dự án Khu dân cư phía Tây Bắc đường Lê Lợi... Trách nhiệm thuộc Sở Xây dựng, UBND thành phố Đồng Hới và các đơn vị, cá nhân liên quan.

3 công trình được cấp phép xây dựng chưa đúng về mật độ xây dựng, khoảng lùi theo quy định, gồm Khách sạn Đá Nhảy của Công ty Cổ phần Thuỷ sản Sông Gianh Quảng Bình, Công trình Khách sạn Vĩnh Hoàng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vĩnh Hoàng, công trình AMANDA của Công ty TNHH Cát Tùng Lâm. Trách nhiệm thuộc Sở Xây dựng, các cán bộ liên quan.

Kết luận thanh tra nêu, việc triển khai thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách đến thời điểm thanh tra, còn có 46 dự án triển khai chậm tiến độ.

Về quản lý đầu tư xây dựng có nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trước năm 2015, việc phê duyệt dự án đầu tư còn dàn trải, nhiều danh mục đầu tư có tổng mức đầu tự nhỏ, tổng mức các dự án đã phê duyệt vượt khả năng cân đối vốn ngân sách, việc bố trí vốn chưa phù hợp với quy mô, nhóm loại công trình, là một trong những nguyên nhân dẫn đến thiếu vốn, thời gian thi công bị kéo dài, không đưa dự án vào sử dụng theo tiến độ dự án đã phê duyệt ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Một số dự án dở dang đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt trong giai đoạn năm 2012 đến 2017, nếu tiếp tục triển khai để hoàn thành thì nhu cầu nguồn vốn lớn, khó khăn với tỉnh Quảng Binh.

Đến 31/12/2016 nợ đọng xây dựng cơ bản trong tỉnh lên tới hơn 863 tỷ đồng. Sau khi Luật Đầu tư công có hiệu lực thi hành, tỉnh đã chỉ đạo xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, dự kiến đến năm 2020 sẽ không còn nợ xây dựng cơ bản thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

43 dự án dở dang, kém hiệu quả

Thanh tra Chính phủ xác định, một số chủ đầu tư quản lý vốn tạm ứng chưa chặt chẽ, vốn dư ứng kéo dài, chậm thu hồi vốn tạm ứng để nhà thầu chiếm dụng, sử dụng vốn đầu tư chưa hiệu quả. Đến ngày 30/6/2017, số tiền tạm ứng đối với các dự án là hơn 33,3 tỷ đồng, cần phải được UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo tập trung xử lý, thu hồi theo quy định, tránh gây thất thoát vốn ngân sách.

Một số dự án triển khai dở dang nhưng do không được tiếp tục bố trí vốn nên dừng thi công, không phát huy được hiệu quả đầu tư của dự án như: Đường cứu hộ cứu nạn sông Giang, huyện Quảng Trạch và 42 công trình cấp nước tập trung nông thôn cần phải có giải pháp giải quyết, xử lý kịp thời.

Kiểm tra một số dự án đầu tư xây dựng, cơ quan thanh tra phát hiện sai phạm số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, phải được UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý thu hồi, giảm trừ khi nghiệm thu, thanh quyết toán.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long